ศัพท์ IELTS ที่ควรรู้ 100 คำ (100 Commonly Confusing Words for IELTS)

ศัพท์ IELTS ที่ควรรู้ 100 คำ (100 Commonly Confusing Words for IELTS)

ศัพท์ IELTS 100 คำที่คนสับสน มึนงงบ่อย ๆ ถ้าไม่อยากพลาดคะแนน IELTS ต้องอ่าน!

ศัพท์ IELTS 100 คำที่ควรรู้! พิชิต IELTS

ในการสอบ IELTS โดยเฉพาะในพาร์ทของการสอบ IELTS Writing จะมี Criteria ส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Lexical Resources (LR) ซึ่งเป็นการวัดคลังคำศัพท์ของผู้เข้าสอบ ดังนั้นเพื่อที่จะได้คะแนน IELTS สูง ๆ ผู้เรียนจะต้องมีคำศัพท์เป็นจำนวนมากพอที่จะสามารถนำไปใช้เขียนได้อย่างหลากหลายและถูกต้องเหมาะสมตามบริบทนั้น ๆ ได้ ทาง OpenDurian  จึงได้รวบรวม 100 ศัพท์ IELTS ที่ควรรู้ และเป็นคำศัพท์ที่คนมักสับสนและนำไปใช้ผิดบ่อย ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย!

 

 

1. a while

คือ คำ 2 คำ (a กับ while) เป็นกลุ่มคำนาม (Noun Phrase) มีความหมายว่า ระยะเวลาสั้น ๆ มักวางอยู่หลัง Preposition เช่น ‘for’ หรือ ‘in’

เช่น He will be at home in a while. (เขาจะมาถึงที่บ้านในระยะเวลาสั้น ๆ)

2. awhile

เป็น adverb แปลว่า สักพัก

เช่น He will be at home awhile. (เขาจะอยู่ที่บ้านต่ออีกสักพัก)

 

 

 

3. adapt

เป็น verb แปลว่า ปรับตัว 

เช่น Tony quickly adapted to living far away from home. (โทนี่สามารถปรับตัวได้เร็วจากการที่ต้องอยู่ไกลบ้าน)

4.adept

เป็น adjective แปลว่า ชำนาญ เชี่ยวชาญ

เช่น Jane is adept at speaking languages. (เจนเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการพูดหลากหลายภาษา)

5. adopt

เป็น verb แปลว่า อุปการะ หรือ นำแนวคิดหรือทฤษฎีมาใช้

เช่น Pai adopted a stray dog from Soi Dog Foundation. (ไผ่รับอุปการะสุนัขจรจดมาหนึ่งตัวจากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย)

 

 

 

6. advice 

เป็น noun แปลว่า คำปรึกษา คำแนะนำ

เช่น My advice is to sell your old car and get a new one. (คำแนะนำจากฉันคือให้คุณขายรถคันเก่าแล้วซื้อคันใหม่)

7. advise

เป็น verb แปลว่า ให้คำปรึกษา แนะนำ

เช่น The lawyer advised the client not to sign anything that she did not read first. (ทนายได้แนะนำลูกความไม่ให้เซ็นสิ่งใด ๆ ก่อนที่เธอจะได้อ่านสิ่ง ๆ นั้นก่อน)

 

 

 

8. affect 

เป็น verb แปลว่า มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง

เช่น The music deeply affected him. (ดนตรีมีอิทธิพลต่อเขาอย่างลึกซึ้ง)

9. effect

ถ้าเป็น noun แปลว่า ผลกระทบ

เป็น verb  แปลว่า ทำให้เกิด (มักใช้ร่วมกับคำว่า change หรือ solution) 

เช่น The protesters wanted to effect change in the corrupt government. (ผู้ประท้วงต้องการให้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลที่ทุจริต)

 

 

 

10. alternately 

เป็น adverb แปลว่า สลับกัน

เช่น The film is alternately depressing and amusing. (หนังเรื่องนี้ให้อารมณ์โศกเศร้าและตื่นเต้นสลับกัน)

11. alternatively

เป็น adverb แปลว่า อีกทางเลือกหนึ่ง

เช่น We could go to the Indian restaurant, or alternatively, we could try that new Italian place. (เราจะไปร้านอาหารอินเดียร้านนั้น หรืออีกทางหนึ่ง เราลองไปร้านอาหารอิตาลีร้านใหม่ดูก็ได้)

 

 

 

12. amount of

แปลว่า จำนวน หรือ ปริมาณ ซึ่งเราจะใช้ amount of กับ คำนามนับไม่ได้

เช่น The amount of water in a human body varies according to age. (ปริมาณน้ำในร่างกายของมนุษย์แตกต่างกันไปตามอายุ)

13. number of

แปลว่า จำนวน เช่นกัน แต่เราจะใช้ number of กับคำนามนับได้

เช่น I have a number of things I want to talk to you about. (ฉันมีเรื่องต่าง ๆ เป็นจำนวนมากที่อยากจะพูดกับคุณ)

 

 

 

14. appraise 

เป็น verb แปลว่า ประเมินคุณค่า ประเมินราคา

เช่น The diamond ring was appraised at $40,000. (แหวนเพชรวงนี้ประเมินราคาได้ที่ 40,000 เหรียญสหรัฐฯ) 

15. apprise

เป็น verb แปลว่า แจ้งข่าว แจ้งข้อมูล

เช่น President Donald Trump has been apprised of the situation of COVID-19. (ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19)

 

 

 

16. assure 

เป็น verb แปลว่า รับประกัน ทำให้เชื่อมั่น รับรอง (ในกรณีนี้จะใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนอื่น หรือ เป็นการรับประกันเพื่อให้คนอื่นคลายกังวล)

เช่น I can assure Jane is a well-behaved student. (ฉันรับรองได้เลยว่าเจนเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี)

17. ensure 

เป็น verb แปลว่า ทำให้ชัวร์ ทำให้มั่นใจ รับประกัน (ในกรณีนี้จะใช้เพื่อเป็นการยืนยันให้ผู้อื่นเกิดความมั่นใจ) เช่น I can ensure that you will get all the money back. (ฉันรับประกันได้เลยว่าคุณจะได้เงินทั้งหมดคืนอย่างแน่นอน)

18. insure

เป็น verb แปลว่า การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน เช่น Our house is insured against fire. (บ้านของเราได้ทำประกันอัคคีภัยไว้แล้ว)

 

 

 

19. assume

เป็น verb แปลว่า คาดคะเน หรือ เดาแบบที่มีความมั่นใจครึ่ง ๆ โดยมักมีเหตุผลมาสนับสนุนเพียงเล็กน้อย (อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้) เช่น She was young so I assumed she was studying here. (เธอดูเด็ก ฉันเลยเดาว่าเธอเรียนที่นี่)

20. presume

เป็น verb แปลว่า คาดการณ์ หรือ เดาแบบที่ค่อนข้างมั่นใจและมีเหตุผลมาสนับสนุน เช่น You were sneezing a lot - I presumed you had a cold. (คุณจามบ่อยมาก ฉันเดาว่าคุณน่าจะเป็นหวัด)

 

 

 

21. backward

เป็น adverb แปลว่า ย้อนกลับ ถอยหลัง อยู่ทางด้านหลัง คำว่า backward (ไม่มี -s) นั้นเป็นคำที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English)

22. backwards

เป็น adv. แปลว่า ย้อนกลับ ถอยหลัง อยู่ทางด้านหลัง คำว่า backwards นั้นเป็นคำที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษแบบบริทิช (British English)

 

 

 

23. beside

เป็น preposition แปลว่า ข้าง ๆ หรือ เคียงข้าง มักปรากฎขึ้นพร้อมกับ V. to be หรือ Modal Verbs

เช่น I will always stand beside you. (ฉันจะยืนอยู่เคียงข้างคุณตลอด)

24. besides

เป็น adverb แปลว่า นอกจากนี้ หรือ มิหนำซ้ำ

เช่น Besides being a good student, Jack is also my best friend. (นอกจากจะเป็นนักเรียนที่ดีแล้ว แจ็คก็ยังเป็นเพื่อนสนิทของฉัน)

 

 

 

25. bimonthly

เป็น adverb แปลว่า ทุก ๆ สองเดือน

เช่น We visit our parents bimonthly. (เราไปเยี่ยมพ่อแม่ทุก ๆ สองเดือน)

26. semimonthly 

เป็น adverb แปลว่า สองครั้งต่อเดือน

เช่น We have our house cleaned semimonthly. (เราทำความสะอาดบ้านสองครั้งต่อเดือน)

 

 

 

27. blonde

เป็น adjective แปลว่า สีบลอนด์ มักใช้คู่กับเพศหญิง

เช่น Jennifer has long blonde hair. (เจนนิเฟอร์มีผมบลอนด์ยาว)

28. blond

เป็น adjective แปลว่า สีบลอนด์ มักใช้คู่กับเพศชาย

เช่น Sean was not a natural blond.  (ฌอนไม่ได้มีผมสีบลอนด์มาตั้งแต่เกิด)

 

 

 

29. brake

เป็น verb แปลว่า หยุด ห้ามล้อ

เช่น You should brake slowly on slippery road. (คุณควรห้ามล้อช้า ๆ บนถนนลื่น)

30. break

เป็น verb แปลว่า ทำให้แตก ทำลาย

เช่น Serena Williams hopes to break a record in 2021. (เซเรน่า วิลเลี่ยมส์ หวังที่จะทำลายสถิติในปี 2564)

 

 

 

31. breath

เป็น noun แปลว่า ลมหายใจ

เช่น I ran out of breath. (ฉันแทบจะหมดลม)

32. breathe

เป็น verb แปลว่า หายใจ

เช่น Breathe in. (หายใจเข้า)

 

 

 

33. capital

เป็น noun แปลว่า เมืองหลวง

เช่น London, Seoul, Tokyo เป็นต้น

34. capitol

เป็น noun แปลว่า ตึกรัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ)

เช่น United States Capitol ตึกรัฐสภาของสหรัฐฯ ที่สภา Congress ใช้เป็นที่ประชุม

 

 

 

35. complement

เป็น verb แปลว่า ทำบางสิ่งให้สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ เติมเต็มซึ่งกันและกัน

เช่น Strawberries and cream complement each other perfectly. (สตอร์เบอร์รี่และครีมเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบ)

36. compliment

เป็น noun แปลว่า คำชื่นชม

เช่น I take it as a compliment when people say I look like my mother. (ฉันถือเป็นคำชมเวลาที่มีคนบอกว่าฉันหน้าเหมือนแม่)

 

 

 

37. continual

เป็น adjective แปลว่า มีมาอย่างไม่ต่อเนื่อง จะมีลักษณะแบบเป็น ๆ หาย ๆ

เช่น I've had continual problems with this car ever since I bought it. (ฉันมีปัญหาเป็น ๆ หาย ๆ กับรถตั้งแต่ตอนที่ซื้อมา)

38. continuous

เป็น adjective แปลว่า มีอมาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุด

เช่น Rose has been suffering with continuous pain. (โรสทนทุกข์กับความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องมาตลอด)

 

 

 

39. convince

เป็น adjective แปลว่า ชักจูง จูงใจ โน้มน้าว ซึ่งจะเป็นการโน้มน้าวในลักษณะให้คนอื่นมั่นใจ

เช่น Agricultural companies have failed to convince consumers that GM foods are safe. (บริษัทด้านการเกษตรต่าง ๆ ไม่สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าอาหารดังแปลงพันธุกรรม (GM) นั้นปลอดภัย)

40. persuade

เป็น adjective แปลว่า ชักจูง จูงใจ โน้มน้าว ซึ่งจะเป็นการโน้มน้าวในลักษณะที่ให้คนอื่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ตามที่เราต้องการ

เช่น He is trying to persuade local and foreign businesses to invest in the project. (เขาพยายามชักจูงในธุรกิจทั้งในและนอกประเทศเข้ามาลงทุนกับโปรเจคของเขา)

 

 

 

41. criterion

เป็น singular noun แปลว่า หลักเกณฑ์การตัดสิน (เพียงข้อเดียวเท่านั้น เนื่องจากเป็นคำนามนับได้เอกพจน์)

เช่น IELTS score is the only criterion for admission to this university. (คะแนน IELTS เป็นหลักเกณฑ์เดียวที่ใช้ในการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้)

42. criteria

เป็น plural noun แปลว่า หลักเกณฑ์การตัดสิน (หลาย ๆ ข้อ)

เช่น The bank is reassessing its criteria for lending money. (ธนาคารกำลังประเมินหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการให้กู้ยืมเงินอีกครั้ง)

 

 

 

43. device

เป็น verb แปลว่า อุปกรณ์

เช่น Rescuers used a special device for finding people trapped in collapsed buildings. (หน่วยกู้ภัยใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในอาคารที่ถล่ม)

44. devise

เป็น noun แปลว่า คิดค้น ประดิษฐ์ขึ้นใหม่

เช่น The cartoon characters Snoopy and Charlie Brown were devised by Charles M. Schultz. (ตัวการ์ตูน Snoopy และ Charlie Brown ได้รับการคิดค้นขึ้นโดย Charles M. Schulz)

 

 

 

45. divers

เป็น adjective แปลว่า หลากหลาย

เช่น I travelled to divers places last week. (ฉันท่องเที่ยวไปยังหลากหลายสถานที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว)

46. diverse

เป็น adjective แปลว่า แตกต่าง

เช่น New York is a very culturally diverse city. นิวยอร์กเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาก

 

 

 

47. disinterested

เป็น adjective แปลว่า ไม่เลือกข้าง เป็นกลาง

เช่น Determination must be made by disinterested trustees. (การตัดสินจะต้องทำโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เป็นกลาง)

48. uninterested

เป็น adjective แปลว่า ไม่สนใจ

เช่น Unlike most boys his age, he was totally uninterested in cars or girls. (เขาไม่สนใจรถยนต์หรือเด็กผู้หญิง ซึ่งต่างจากเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ที่อายุเท่า ๆ กัน)

 

 

 

49. each other  

เป็น pronoun แปลว่า ซึ่งกันและกัน มักใช้เมื่อมีประธานเพียง 2 คน

เช่น Jane and Pai talk to each other. (ไผ่กับเจนคุยกัน)

50. one another

เป็น pronoun แปลว่า ซึ่งกันและกัน มักใช้เมื่อมีประธานมากกว่าสองคน

เช่น People should support one another. (ผู้คนควรสนับสนุนซึ่งกันและกัน)

 

 

 

51. immigrate  

เป็น adjective แปลว่า อพยพเข้ามาภายในประเทศ

เช่น He immigrated with his parents in 1895 and grew up on Long Island. (เขาอพยพมาอยู่กับพ่อแม่ในปีพ.ศ. 2438 และเติบโตที่ลองไอส์แลนด์)

52. emigrate

เป็น adjective แปลว่า อพยพออกนอกประเทศ

เช่น Thousands of Britons emigrate every year. (ชาวอังกฤษหลายพันคนอพยพออกนอกประเทศทุก ๆ ปี)

 

 

 

53. every day

เป็น adverbial phrase แปลว่า ทุกวัน (ความหมายเดียวกับ adverb > daily)

เช่น I study English on OpenDurian website every day. (ฉันเรียนภาษาอังกฤษบทเว็บไซต์โอเพ่นดูเรียนทุกวัน)

54. everyday

เป็น adjective แปลว่า ซึ่งเกิดขึ้นในทุก ๆ วัน หรือ ธรรมดา

เช่น These are my everyday essentials. (นี่คือของสำคัญที่ฉันใช้ในทุก ๆ วัน)

 

 

 

55. farther

เป็น adjective แปลว่า ไกลออกไป

เช่น How much farther is it to the airport? (อีกไกลแค่ไหนถึงจะถึงสนามบิน)

56. further

เป็น adjective แปลว่า เพิ่มเติม

เช่น We discussed the problem but we didn't get much further in seriously solving it. (เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาแต่เราไม่ได้พูดถึงวิธีแก้ไขเพิ่มเติมอย่างจริงจัง)

 

 

 

57. found

เป็น verb ที่อยู่ในรูปอดีต แปลว่า ค้นพบ เจอ

เช่น I found a squirrel in the garden. (ฉันเจอกระรอกตัวหนึ่งในสวน)

58. found

เป็น verb ที่อยู่ในรูปปัจจุบัน แปลว่า ก่อตั้ง

เช่น Our company was founded 7 years ago. (บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อ 7 ปีก่อน)

 

 

 

59. lay

เป็น verb แปลว่า วางลง

เช่น She laid the baby on the bed. (เธอวางเด็กลงบนเตียง)

60. lie

เป็น verb แปลว่า เอนตัวลง

เช่น He was lying comfortably on the couch. (เขาเอนตัวลงบนโซฟาอย่างสบาย)

 

 

 

61. lessen

เป็น verb แปลว่า ลดลง

เช่น A healthy diet can lessen the risk of heart disease. (การทานอาหารที่มีประโยชน์สามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้)

62. lesson

เป็น noun แปลว่า บทเรียน 

เช่น He gives French lessons. (เขาสอนบทเรียนภาษาฝรั่งเศส)

 


 

 

63. loose

เป็น adjective แปลว่า หลวม หรือ แก้ปม คลายปม

เช่น The machine is working erratically - there must be a loose connection. (เครื่องทำงานผิดปกติ - ต้องมีการเชื่อมต่อที่หลวม)

64. lose

เป็น verb แปลว่า สูญเสีย แพ้

เช่น I cannot lose this match. (ฉันไม่สามารถแพ้ในการแข่งครั้งนี้ได้)

 

 

 

65. marshal

เป็น noun แปลว่า จอมพล หรือ นายทหารระดับสูงของกองทัพบกและกองทัพอากาศ

เช่น Mike Wigston is a marshal of the Royal Air Force (ไมค์ วิกซ์ตันเป็นนายทหารระดับสูงของกองทัพอากาศ)

66. marshall

เป็น verb แปลว่า รวบรวม มักใช้กับกองพล

เช่น They had marshalled an armada of 1,000 boats to help clear up the oil. (พวกเขาได้รวบรวมกองเรือรบ 1,000 ลำเพื่อช่วยล้างน้ำมัน)

 

 

 

67. may be

เป็น modal verb กับ verb infinitive แปลว่า อาจจะ บางที มักใช้เพื่อบอกความน่าจะเป็น หรือ ความเป็นไปได้

เช่น I may be absent tomorrow because I don’t feel well. (ฉันอาจจะลาพรุ่งนี้ เพราะฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่)

68. maybe

เป็น adverb แปลว่า บางที อาจจะ

เช่น Maybe we could be able to go abroad by the end of the year. (บางทีเราอาจจะได้ไปเมืองนอกในช่วงปลายปีนี้)

 

 

 

69. passed

เป็น verb ที่อยู่ในรูปอดีต แปลว่า ผ่านไป

เช่น Time passes so quickly. (เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว)

70. past

เป็น noun แปลว่า อดีต หรือ เป็น adverb แปลว่า ผ่าน

In the past, I drove past the Eifle Tower (ในอดีตฉันเคยขับรถผ่านหอไอเฟล)

 

 

 

71. perspective

เป็น noun แปลว่า มุมมอง สัดส่วน

เช่น He writes from a Marxist perspective. เขาเขียนจากมุมมองของลัทธิมาร์กซ์

72. prospective

เป็น adjective แปลว่า คาดการณ์ คาดคะเน

เช่น We've had three sets of prospective buyers looking at the house. (งานมหกรรมอาชีพเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบกับนายจ้างในที่สามารถคาดเดาการทำงานร่วมได้)

 

 

 

73. pray

เป็น verb แปลว่า อธิษฐาน สวดมนต์ วิงวอน

เช่น Let’s pray for the victims of this terrible disaster. (มาอธิษฐานเผื่อผู้ประสบภัยพิบัติครั้งนี้กันเถอะ)

74. prey

เป็น noun แปลว่า เหยื่อ

เช่น A hawk hovered in the air before swooping on its prey. (เหยี่ยวตัวหนึ่งบินอยู่ในอากาศก่อนที่จะบินโฉบเหยื่อ)

 

 

 

75. premise

เป็น noun แปลว่า หลักฐาน สมมุติฐาน

เช่น The research project is based on the premise stated earlier. (โครงการวิจัยขึ้นอยู่กับสมมุติฐานที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้)

76. premises

เป็น noun แปลว่า สิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน

เช่น The company is relocating to new premises. (บริษัทกำลังย้ายที่ตั้งไปยังสถานที่ใหม่)

 

 

 

77. principal

เป็น noun แปลว่า ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด 

เช่น He is the principal of the school. (เขาเป็นผู้จัดการโรงเรียน)

78. principle

เป็น noun แปลว่า ทฤษฎี องค์ประกอบสำคัญ หลัก

เช่น Two principles of happiness are being kind and smiling a lot. (หลักแห่งความสุข 2 ประการคือการมีเมตตาและยิ้มให้มาก ๆ)

 

 

 

79. quiet

เป็น adjective แปลว่า เงียบ

เช่น She is quiet after she lost her dog. (ตั้งแต่เธอเสียน้องหมาของเธอไป เธอก็เงียบไปเลย)

80. quite

เป็น adjective แปลว่า ค่อนข้าง

เช่น I am quite sure I will get a high score. (ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าฉันจะได้คะแนนสูง)

 

 

 

81. respectable

เป็น adjective แปลว่า น่าเคารพนับถือ

เช่น Tony is a respectable teacher. (โทนี่เป็นอาจารย์ที่น่าเคารพคนหนึ่ง)

82. respectful

เป็น adjective แปลว่า เต็มไปด้วยความเคารพ

เช่น "We're so pleased to meet you at last," he said in a respectful tone of voice.

(“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณในที่สุด” เขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเคารพ)

83. respective

เป็น adjective แปลว่า ตามลำดับ

เช่น Both posts were representing the interface between their respective organisations. (ทั้งสองโพสต์แสดงถึงอินเทอร์เฟซระหว่างองค์กรตามลำดับ)

 

 

 

84. rise เป็น verb แปลว่า ลอยขึ้น เพิ่มสูงขึ้น (ด้วยตัวเอง) เช่น The balloon rose gently up into the air. (บอลลูนลอยขึ้นไปในอากาศ)

85. raise เป็น verb แปลว่า ยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น เช่น The government plan to raise taxes. (รัฐบาลมีแผนที่จะขึ้นภาษี)

 

 

 

86. sale 

เป็น noun แปลว่า ยอดขาย

เช่น The building company gets commission on each house sale. (บริษัท รับสร้างบ้านได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายบ้านแต่ละหลัง)

87. sell

เป็น verb แปลว่า ขาย

เช่น The stall sells drinks and snacks. (แผงตรงนี้ขายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว)

 

 

 

88. sleight

เป็น noun แปลว่า ความว่องไว

เช่น Most of these conjuring tricks depend on sleight of hand. (เทคนิคการร่ายมนต์เหล่านี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความว่องไวของมือ)

89. slight

เป็น adjective แปลว่า เล็กน้อย เบา

เช่น She had a slight headache. (เธอปวดหัวเล็กน้อย)

 

 

 

90. some time

เป็น noun phrase แปลว่า ช่วงระยะหนึ่ง (แบบไม่เจาะจง)

เช่น I need some time to get over it. (ฉันต้องการเวลาสักพักเพื่อลืมมัน)

91. sometime

เป็น adverb แปลว่า บางที หรือ เป็น adjective แปลว่า เวลาใดเวลาหนึ่ง

เช่น Give me a call sometime. (ว่าง ๆ โทรหากันบ้างนะ)

92. sometimes

เป็น adverb แปลว่า บางครั้ง บางที (ใช้กับการระบุความถี่)

เช่น I travel abroad sometimes. (ฉันเดินทางไปต่างประเทศบ้างเป็นบางครั้ง)

 

 

 

93. stationary

เป็น adjective แปลว่า คงที่ อยู่กับที่

เช่น The traffic got slower and slower until it was stationary. (การจราจรช้าลงและช้าลงจนรถอยู่กับที่)

94. stationery 

เป็น noun แปลว่า เครื่องเขียน

เช่น I got these folders at the stationery store.  (ฉันซื้อโฟลเดอร์เหล่านี้ที่ร้านเครื่องเขียน)

 

 

 

95. storey

เป็น noun แปลว่า ชั้น (ของอาคาร)

เช่น a three-storey house. (บ้านสามชั้น)

96. story

เป็น noun แปลว่า เรื่องราว

เช่น Martha chose her favourite book of bedtime stories. มาร์ธาเลือกหนังสือนิทานก่อนนอนเรื่องโปรดของเธอ

 

 

 

97. vicious

เป็น adjective แปลว่า ชั่วร้าย เลวทราม เลวร้าย

เช่น The police said that this was one of the most vicious attacks they'd ever seen. (ตำรวจกล่าวว่านี่เป็นการโจมตีที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งที่พวกเขาเคยเจอมา)

98.viscous 

เป็น adjective แปลว่า ข้น หนืด เหนียว

เช่น Lava is rocky but hot and viscous. (ลาวาเป็นหินแต่ร้อนและหนืด)

 

 

 

99. wont

เป็น noun ความเคยชิน แปลว่า หรือ เป็น adjective แปลว่า ตามเคย ตามประสา คุ้นชิน เป็นนิสัย

เช่น  She arrived an hour late, as is her wont. (เธอมาถึงช้าไปหนึ่งชั่วโมงตามประสา)

100. won't

เป็นคำย่อของ Modal Verb ‘will not’ แปลว่า จะไม่

เช่น I won’t give up! ฉันจะไม่ยอมแพ้!

 

 

 

.............................................................................................................................

★ Kru Jeab IELTS การันตี Band 7.0+ ★

ติว IELTS Academic ครูเจี๊ยบ

ติว IELTS General Training ครูเจี๊ยบ

ติว IELTS Online ครบทุกทักษะ เนื้อหาครบ เทคนิคเพียบ เก็งโจทย์แม่น!

★ ติว IELTS ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking

★ ติวจากพื้นฐาน เจาะลึกข้อสอบทุกพาร์ท โจทย์ทุกแบบ

★ ตะลุยแนวข้อสอบเหมือนจริง เฉลยโดยครูเจี๊ยบ

★ การันตี 7.0+ (ไม่ถึงสามารถทวนคอร์สได้)

★ เรียนแบบ Online ไม่ต้องเดินทางไปไหน


 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍
ทดลองเรียนฟรี!! https://www.opendurian.com/ielts_fullcourse/ 

 

โดย InterHub by OpenDurian