อยากเข้าคณะนี้ ต้องสอบอะไรบ้าง?

อยากเข้าคณะนี้ ต้องสอบอะไรบ้าง?

รวมข้อมูลวิชาที่ต้องสอบของแต่ละคณะ

สำหรับใครที่แพลนอยากจะเข้าคณะไหน แต่ยังไม่รู้ว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้าง? วันนี้พี่ได้สรุปมาให้แล้ว เพื่อให้น้องๆได้เตรียมตัวกันได้อย่างถูกจุด

คณะที่พี่รวมมาให้มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยยยย

คณะ รอบ 3(Admission1) รอบ 3(Admission2)
แพทยศาสตร์

วิชาเฉพาะแพทย์ 7วิชาสามัญ

O-NET

วิชาเฉพาะแพทย์ 7วิชาสามัญ O-NET
ทันตแพทยศาสตร์

วิชาเฉพาะแพทย์ 7วิชาสามัญ

O-NET

O-NET GAT PAT1 PAT2
สัตวแพทยศาสตร์

วิชาเฉพาะแพทย์ 7วิชาสามัญ

O-NET

O-NET GAT PAT1 PAT2
เภสัชศาสตร์

วิชาเฉพาะแพทย์ 7วิชาสามัญ

O-NET

O-NET GAT PAT2
สหเวชศาสตร์

GAT PAT1 PAT2

บางมหาลัยใช้ 7วิชาสามัญ

O-NET GAT PAT2
สาธารณสุขศาสตร์

7วิชาสามัญ

บางมหาลัยใช้ GAT กับ PAT2 ด้วย

O-NET GAT PAT2
เทคนิคการแพทย์

PAT2 7วิชาสามัญ

บางมหาลัยใช้ GATด้วย

O-NET GAT PAT2
พยาบาลศาสตร์

GAT PAT2 7วิชาสามัญ

(PAT1 พยาบาลตำรวจ)

O-NET GAT PAT2 

(PAT1 พยาบาลตำรวจ)

วิทยาศาสตร์

GAT คณิต1 ฟิสิกส์สามัญ เคมีสามัญ ชีวะสามัญ

บางมหาลัยใช้PAT

O-NET GAT PAT1 PAT2
วิทยาศาสตร์การกีฬา GAT PAT2 O-NET GAT PAT2
วิศวกรรมศาสตร์

GAT PAT1 PAT3

บางมหาลัยใช้วิชาสามัญ

O-NET GAT PAT2 PAT3
อักษรศาสตร์ PAT1(หรือ PAT7) ไทยสามัญ สังคมสามัญ และอังกฤษสามัญ บางมหาลัยใช้ GAT

รูปแบบวิทย์: O-NET GAT PAT1

รูปแบบศิลป์: O-NET GAT หรือ O-NET GAT PAT7

ศิลปศาสตร์ PAT1(หรือ PAT7) ไทยสามัญ สังคมสามัญ และอังกฤษสามัญ บางมหาลัยใช้ GAT

รูปแบบวิทย์: O-NET GAT PAT1

รูปแบบศิลป์: O-NET GAT หรือ O-NET GAT PAT7

มนุษยศาสตร์ PAT1(หรือ PAT7) ไทยสามัญ สังคมสามัญ และอังกฤษสามัญ บางมหาลัยใช้ GAT

รูปแบบวิทย์: O-NET GAT PAT1

รูปแบบศิลป์: O-NET GAT หรือ O-NET GAT PAT7

รัฐศาสตร์

GAT PAT1(หรือ PAT7)

บางมหาลัยใช้วิชาสามัญ

รูปแบบวิทย์: O-NET GAT PAT1

รูปแบบศิลป์: O-NET GAT หรือ O-NET GAT PAT7

นิติศาสตร์

GAT PAT1(หรือ PAT7) และ ไทยสามัญ อังกฤษสามัญ

สังคมสามัญ

รูปแบบวิทย์: O-NET GAT PAT1

รูปแบบศิลป์: O-NET GAT หรือ O-NET GAT PAT7

บัญชี

GAT PAT1

บางมหาลัยใช้วิชาสามัญ

O-NET GAT PAT1
บัญชีสถิติ GAT PAT1 PAT2 O-NET GAT PAT1 PAT2
เศรษฐศาสตร์ GAT PAT1 สังคมสามัญ O-NET GAT PAT1
ครุศาสตร์ GAT PAT5 และวิชาสามัญ

รูปแบบแรก: O-NET GAT PAT5

รูปแบบสอง: O-NET GAT PAT5

และ PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา)

นิเทศศาสตร์ GAT PAT1 หรือ GAT PAT7 บางมหาลัยใช้วิชาสามัญ

O-NET GAT PAT1

หรือ O-NET GAT PAT7

จิตวิทยา

GATอย่างเดียว หรือ GAT PAT1 หรือ GAT PAT2

บางมหาลัยใช้วิชาสามัญด้วย

รูปแบบแรก: O-NET GAT

รูปแบบสอง: O-NET GAT PAT1 รูปแบบสาม: O-NET GAT PAT2

ศิลปกรรมศาสตร์ GAT PAT6 O-NET GAT PAT6

 

 

และสำหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มอ่านหนังสือยังไง ไม่รู้แนวโจทย์ข้อสอบ ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา พี่แนะนำให้น้องไปทดลองเรียน คอร์ส OpenDurian TCAS  เพราะนอกจากจะได้เรียนอย่างถูกจุดแล้ว ยังมีบริการพี่แนะแนวแบบตัวต่อตัวด้วยนะ แบบนี้ต้องจัดแล้วววว

 

โดย Kannika_Film
สินค้าที่เกี่ยวข้อง