เจาะลึก ISE CU วิศวะ อินเตอร์ จุฬาฯ

เจาะลึก ISE CU วิศวะ อินเตอร์ จุฬาฯ

ISE CU หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วิศวะ อินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งเปิดสาขาสอนหลากหลาย ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ สามารถนำไปต่อยอดการทำงานได้หลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เป็นที่สนใจสำหรับนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการจะประกอบอาชีพด้านวิศวกรรม และต่อยอดไปต่างประเทศหรือองค์กรระดับสากล ครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ ISE CU โดยเฉพาะ

เจาะลึก ISE CU วิศวะ อินเตอร์ จุฬาลงกรณ์ 

พร้อมแนวทางการสอบเข้า

 

 

ISE CU คืออะไร

 

ISE CU สาขาเรียนที่เปิดสอน

 

ISE จุฬา คะแนน

 

ISE จุฬา ค่าเทอม

 

ข้อดีของการเรียนจบจาก ISE CU ISE CU คืออะไร?

ISE CU คือชื่อย่อที่มาจากคำว่า International School of Engineering Chulalongkorn University ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติที่สอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายในรั้วจุฬา ประกอบไปด้วยหลายสาขาด้วยกัน

 

 

ISE CU สาขาเรียนที่เปิดสอน 

 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • สาขาวิศวกรรมนาโน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

 

สอบเข้า ISE CU ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

 

สำหรับข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือข้อมูล ISE CU Admission จะต้องใช้คะแนนความถนัดที่เกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพียงพอ ดังนี้ 

 

1. คะแนนความถนัดทางภาษาอังกฤษ เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง

 

 • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ
 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือ
 • TOEFL  (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

 

 

2. คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง

 

 • SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน หรือ
 • CU-AAT (Math Section) ไม่ต่ำกว่า 480 คะแนน หรือ
 • IB mathematics : Applications and interpretation HL ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน 

 

3. คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง

 

 • CU-ATS ไม่ต่ำกว่า 800 คะแนน หรือ
 • SAT Subject Test in Physics และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
 • IB  Physics HL และ Chemistry HL ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน 

 ​​​​​​

ตารางสรุปการใช้คะแนนสอบเข้า ISE จุฬา  

 

คะแนนภาษาอังกฤษ

CU-TEP

≥ 80

IELTS

≥ 6.0

TOEFL

≥ 80

คะแนนคณิตศาสตร์

SAT (Math)

≥ 620

CU-AAT (Math Section) 

≥ 480

IB mathematics : Applications and interpretation HL

≥ 6

คะแนนวิทยาศาสตร์

CU-ATS

≥ 800

SAT Subject Test in Physics และ Chemistry

≥ 600

IB  Physics HL และ Chemistry HL

≥ 6

 

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูล ISE CU Admission หรือ ISE CU Requirement ที่ผู้สมัครจะต้องเตรียทให้พร้อม ซึ่งคะแนนความถนัดทั้ง 3 ด้าน จะถูกใช้พิจารณาในการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ และเมื่อเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ และคะแนนทั้งหมดที่ยื่นสมัครจะถูกนำมาคิดสัดส่วนเพื่อหาคะแนนรวมและใช้พิจารณารับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ISE CU

 

กล่าวคือแม้คะแนนความถนัดทั้ง 3 ด้านอาจจะผ่านเกณฑ์ แต่ก็ต้องนำคะแนนพวกนั้นไปคิดรวมกันอีกว่าจะได้คะแนนรวมทั้งหมดเท่าไร โดยมีสัดส่วน ดังนี้ 

 

 • เกรดเฉลี่ยรวมช่วง ม.ปลาย (GPAX) ถูกนำมาคิดสัดส่วน 75%
 • คะแนนความถนัดทางภาษาอังกฤษ ถูกนำมาคิดสัดส่วน 20%
 • คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ ถูกนำมาคิดสัดส่วน 32.5%
 • คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ถูกนำมาคิดสัดส่วน 40%
 • คะแนนสอบสัมภาษณ์ ถูกนำมาคิดสัดส่วน 0%
   

เมื่อคะแนนทั้งหมดถูกคิดตามสัดส่วนแล้วหาคะแนนรวมออกมา จากนั้นทางคณะจัดคัดเลือกคนที่มีคะแนนสูงสูดตามจำนวนรับเข้าศึกษา ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ

 

หมายความว่าแนวทางในการสอบเข้า ISE CU หลักๆ คือต้องทำคะแนนความถนัดทั้ง 3 ด้านให้ผ่านเกณฑ์ และต้องทำผลการเรียนช่วง ม.ปลาย ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเกรดเฉลี่ยมีผลต่อคะแนนรวมมากที่สุด เนื่องจากถูกคิดในสัดส่วนสูงถึง 75% 

 

 

ISE จุฬา ค่าเทอม

 

ในส่วนของค่าเทอม ISE CU จะแบ่งเป็น 

 

 • ภาคเรียนปกติ 25,500 บาท/เทอม
 • ภาคฤดูร้อน 6,375 บาท/เทอม
 • ค่าธรรมเนียมโปรแกรม 
  • ภาคเรียนปกติ  84,000 บาท/เทอม
  • ภาคฤดูร้อน  42,000 บาท/เทอม
  • Industrial Training  21,000 บาท/เทอม


 

รายละเอียด

ค่าใช้จ่าย (บาท/เทอม)

ค่าเทอมภาคเรียนปกติ

25,500 

ค่าเทอมภาคฤดูร้อน

6,375

ค่าธรรมเนียมโปรแกรมภาคเรียนปกติ

84,000

ค่าธรรมเนียมโปรแกรมภาคฤดูร้อน

42,000

Industrial Training

21,000


 

 

ข้อดีของการเรียนจบจาก ISE CU 

 

เนื่องจากหลักสูตร ISE CU เป็นหลักสูตรนานาชาติ สอนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นจนแข็งแรง และสามารถต่อยอดอนาคตได้อย่างดียิ่ง โดยข้อดีของการเรียนจบจาก ISE CU มีดังนี้

 

1.โอกาสทำงานองค์กรต่างชาติ

 

มีโอกาสสูงที่จะได้ร่วมงานกับองค์กรต่างชาติ โดยเฉพาะองค์กรชั้นนำ เพราะนักศึกษาที่เรียนจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยิ่งถ้าเรียนจบหลักสูตรนานาชาติ จะยิ่งได้รับพิจารณาได้ง่ายขึ้น เพราะภาษาแข็งแรง ง่ายต่อการร่วมงานกับผู้อื่นในองค์กร

 

2.โอกาสทำงานต่างประเทศ

 

เช่นเดียวกันกับการร่วมงานกับองค์กรต่างชาติ ด้วยความที่ภาษาอังกฤษแข็งแรง อาจทำให้ได้รับโอกาสในการต่อยอดไปทำงานต่างประเทศได้ด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องภาษา แต่ยังมีในเรื่องของ Connection ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการเดินทางไปยังต่างประเทศได้  

 

3.โอกาสเรียนต่อต่างประเทศ

 

สำหรับบางคนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว อยากเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศ การเรียนจบจาก ISE CU จะทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น เพราะผู้เรียนจะได้ภาษาในการสื่อสาร อีกทั้งยังได้ภาษาในการทำเอกสารวิชาการที่ค่อนข้างคล่องแคล่ว ง่ายต่อการเรียนและง่ายต่อการทำวิทยานิพนธ์ในอนาคต รวมถึงการทำเอกสารวิชาการอื่นๆ 

 

4.โอกาสเป็นวิศวกรศักยภาพสูง

 

หลังเรียนจบจาก ISE CU ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศไทย มีมาตรฐานการเรียนการสอนสูง ทำให้นิสิตที่เรียนจบจากที่นี่เป็นวิศวกรที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านวิชาการและด้านประสบการณ์ ดีต่อการทำงานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานในองค์กรไทยหรือองค์กรต่างชาติ 


 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ISE CU หรือวิศวะ อินเตอร์ จุฬาลงกรณ์ เน้นหนักในเรื่องของแนวทางในการสอบเข้าที่เกี่ยวกับการใช้คะแนนต่างๆ รวมถึงสัดส่วนการคิดคะแนน เพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ และข้อมูลค่าเทอมให้ผู้สนใจศึกษาต่อได้นำไปวางแผนเบื้องต้นได้
 

 

เรียนต่อจุฬา-ธรรมศาสตร์ ต้องมีคะแนน CU-TEP & TU-GET

 

 • คอร์ส CU-TEP & TU-GET ครูเจี๊ยบครูนกติวจัดให้ครบทั้ง Grammar/Listening/Reading/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์
 • วิธีเก็งคำตอบ
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 25 ปี
 • ครูนกมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 10 ปี


 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-385-6303

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง
คอร์สติว CU-TEP & TU-GET l KruJeab & KruNokk
คอร์สติว CU-TEP & TUGET ติวเข้ม! เนื้อหาจัดเต็ม คอร์สเดียวสอบได้ 2 สนามสอบ! พิชิตฝัน ไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ สอนโดยกูรูด้านภาษา ประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี! CU-TEP การันตีคะแนน 100+ และ TU-GET การันตีคะแนน 750+ ข้อสอบยากแค่ไหนก็ผ่านได้ คะแนนไม่ถึงยื่นเรียนซ้ำได้ไม่อั้น!
คอร์สติว Kru Jeab IELTS Academic 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ ติวสอบ IELTS ครบ 4 ทักษะ (Listening/Reading/Writing/Speaking)
คอร์สติว Kru Jeab IELTS General 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ Kru Jeab IELTS 4 Skills
คอร์สติว Kru Jeab Basic Grammar
ติว Grammar ครบ! เพื่อการสอบ กับครูเจี๊ยบประสบการณ์ติวกว่า 25 ปี
คอร์สติว SAT Verbal & Math | KruJeab / KruNokk / KruBeer
คอร์สติว SAT ออนไลน์ ติวเข้ม เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ เตรียมตัวเข้าคณะอินเตอร์ในฝัน! โดยสุดยอดอาจารย์คุณภาพมากประสบการณ์ เรียน SAT ที่นี่ที่เดียวจบ มีครบทุกทักษะ การันตีคะแนนไม่ถึงเรียนซ้ำไม่อั้น!
สินค้าที่เกี่ยวข้อง