วิศวะ อินเตอร์ จุฬา VS วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

วิศวะ อินเตอร์ จุฬา VS วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

วิศวะ อินเตอร์ อีกหนึ่งสาขาเรียนยอดนิยม เพราะการเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสามารถเฉพาะทางที่สามารถหารายได้ได้อย่างมั่นคง โอกาสหลังเรียนจบมีมาก ยิ่งถ้าเป็นภาคอินเตอร์หรือหลักสูตรนานาชาติ ยิ่งเพิ่มโอกาสให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชิงทุนไปเรียนต่อ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ การฝึกงานบริษัทข้ามชาติ และอื่นๆ ทำให้วิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ได้รับความสนใจสูง ครั้งนี้ทางบทความจึงถือโอกาสนำข้อมูลรายละเอียดจากวิศวะ อินเตอร์ จุฬา และวิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ มาให้ได้เรียนรู้และเก็บข้อมูลกัน ดังนี้

วิศวะ อินเตอร์ จุฬา VS วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ 


 

 

 


 

วิศวะ อินเตอร์ จุฬา มีสาขาอะไรบ้าง?

 

เชื่อว่าด้วยสาขาที่หลากหลายและตัวย่อมากมาย หลายคนคงจะสับสน ฉะนั้นใครงงมากองรวมกันตรงนี้เลย สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี 2 หน่วยงาน คือ ISE และ ChPE ดังนี้

 

วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ (ISE) มีสาขาเรียนทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ 

 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • สาขาวิศวกรรมนาโน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

 

วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ (ChPE) มี 1 สาขา คือ

 

 • สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและกระบวนการ

 

โดยทั้ง ISE และ ChPE ผู้ที่เรียนจบจะได้วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเหมือนกัน แต่จะมีความรู้เฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไปตามเนื้อหาหลักสูตรในสาขานั้นๆ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเช่นกัน ในส่วนของเกณฑ์คะแนนอาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ภาพรวมก็จะคล้ายๆ กัน

 

 

ค่าเทอม วิศวะ อินเตอร์ จุฬาฯ

 

เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในหน้าประกาศนี้ได้ระบุค่าเล่าเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เอาไว้ที่ 21,000 บาท ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนด้วย  


 

วิศวะ อินเตอร์ จุฬาฯ ใช้อะไรบ้าง

 

 1. คะแนนความถนัดทางภาษาอังกฤษ
  • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน
  • TOEFL  (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

 

หมายเหตุ เลือกคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งในการยื่นสมัคร

 

 1. คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์

 

 • CU-AAT (Math Section) ไม่ต่ำกว่า 480 คะแนน
 • SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน สำหรับสมัคร ChPE และ SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน สำหรับสมัคร ISE
 • IB mathematics : Applications and interpretation HL ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน สำหรับสมัคร ChPE และไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน สำหรับสมัคร ISE

 

หมายเหตุ เลือกคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งในการยื่นสมัคร

 

 1. คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

 

 • CU-ATS ไม่ต่ำกว่า 800 คะแนน
 • SAT Subject Test in Physics และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • IB  Physics HL และ Chemistry HL ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน สำหรับสมัคร ChPE และไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน สำหรับสมัคร ISE

 

หมายเหตุ เลือกคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งในการยื่นสมัคร

 

สำหรับเอกสารทั้ง 3 อย่างที่กล่าวมา ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 จึงจะมีสิทธิ์เข้าไปสู่รอบสอบสัมภาษณ์ได้

 

 

วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง?

 

วิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งแห่งยอดนิยม สำหรับคนที่สนใจอยากเรียนต่อวิศวะ ที่นี่มีหลักสูตรรองรับเช่นกัน อย่างคณะดังที่หลายๆ คนคุ้นเคยก็คือ SIIT เป็นวิศวะอินเตอร์ชื่อดังของธรรมศาสตร์ แต่ก็ไม่ได้มีแค่นี้เท่านั้น เพราะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังมีอีก และน่าสนใจไม่แพ้กัน


 


 

วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ TEPE-TEP

 

TEPE-TEP เป็นชื่อโครงการที่อยู่ภายใต้สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการ TEPE-TEP เป็นหลักสูตรนานาชาติ (ภาคอินเตอร์) แบ่งออกเป็น 2 โครงการก็คือ TEPE และ TEP ซึ่งมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของหลักสูตร 

 

 • วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ TEP เป็นหลักสูตร 4 ปี ที่ผู้เรียนจะได้เรียนที่ธรรมศาสตร์ 2 ปีแรก ส่วนอีก 2 ปีหลังจะได้มีโอกาสไปเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศซึ่งเป็นสถาบันคู่สัญญากับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันคู่สัญญา ได้แก่ University of Nottingham UK, UNSW ออสเตรเลีย และ KU LEUVEN เบลเยี่ยม
 • วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ TEPE เป็นหลักสูตรที่มีการนำมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาถ่ายทอดในไทย อีกทั้งยังมาพร้อมโอกาสในการรับทุนการศึกษาและการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ มีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่

 

 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมยานยนต์

 


 


 

วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ SIIT


 

มาต่อกันที่คณะดังอย่าง SIIT กันบ้าง หลายๆ คนรู้จักในนามวิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ซึ่งจริงๆ แล้วหลักสูตรนี้ไม่ได้อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย SIIT เป็นสถาบันหนึ่งในเครือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งสอนด้วยหลักสูตรนานาชาติ โดย SIIT ก็คือสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (Sirindhorn International Institute of Technology) สาขาที่มีให้เลือก ได้แก่

 

 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • การจัดการวิศวกรรม          
 • เทคโนโลยีการจัดการ

 

 

ค่าเทอม วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

 

รวบรวมค่าเทอมวิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์มาให้คร่าวๆ ดังนี้

 

 • วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ TEPE ค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ 720,000 บาท สำหรับการเรียน 4 ปี
 • วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ TEP ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนตอน 2 ปีหลัง ดังนี้
  • University of Nottingham ค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 450,000 บาท + GBP 37,500
  • UNSW ค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 450,000 บาท + AUD 99,920 - 124,900
  • KU LEUVEN ค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 450,000 บาท + EUR 13,200
 • วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ SIIT ค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 820,000 บาท สำหรับการเรียน 4 ปี

 

วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ใช้อะไรบ้าง?

 

วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ TEPE-TEP

 

 1. คะแนนความถนัดทางภาษาอังกฤษ
 • TU-GET (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
 • TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
 • TOEFL (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
 • TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
 • IELTS  ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน

 

หมายเหตุ เลือกคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งในการยื่นสมัคร


 

 1. คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

 • SAT I ประกอบด้วย Mathematics ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน และ Evidence -Based Reading ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
 • IB Diploma/ IB Diploma Course Results (IBCR) ประกอบด้วยคะแนน Mathematics และ Physics ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
 • ACT ประกอบด้วย ACT Composite score ไม่น้อยกว่า 21 คะแนน และ Mathematics and Science ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
 • GCE " A " Level Mathematics and Physics ไม่น้อยกว่า
 • GED Mathematics and Science ไม่น้อยกว่า 160 คะแนน
 • GSAT Mathematics ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน and Reading ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
 • PAT 1 ไม่น้อยกว่า 90
 • PAT 2 ไม่น้อยกว่า 90
 • PAT 3 ไม่น้อยกว่า 90

 

หมายเหตุ เลือกคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งในการยื่นสมัคร

 

 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. ผลการเรียน โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ SIIT

 

 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. ผลการเรียน โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 
 3. หากไม่ยื่นแฟ้มสะสมผลงานหรือผลการเรียนจะต้องยื่นคะแนนมาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน และ SAT I (Eng) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน เป็นต้น 

 

ตารางสรุปข้อมูลสาขาและค่าเทอมวิศวะ อินเตอร์ จุฬา ธรรมศาสตร์

 

สถาบัน

โครงการ

สาขา

ค่าเทอมโดยประมาณ
(ตลอดหลักสูตร)

จุฬา

ISE

 • วิศวกรรมอากาศยาน
 • วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • วิศวกรรมนาโน
 • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

749,000-861,000 บาท

ChPE

เคมีวิศวกรรมและกระบวนการ

มธ

TEPE

 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมยานยนต์ 

720,000 บาท

TEP

 • เลือกเรียนที่ University of Nottingham 450,000 บาท + GBP 37,500
 • เลือกเรียนที่ UNSW 450,000 บาท + AUD 99,920 - 124,900
 • เลือกเรียนที่ KU LEUVEN 450,000 บาท + EUR 13,200

SIIT

 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • การจัดการวิศวกรรม          
 • เทคโนโลยีการจัดการ

820,000 บาท

 

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิศวะ อินเตอร์ ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยยอดนิยม ที่คนอยากได้ข้อมูลมากที่สุด จะเห็นว่ามีเรื่องที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปในแต่ละสาขาและโครงการ คาดว่าข้อมูลข้างต้นจะพอช่วยให้หลายๆ คนเตรียมตัวได้บ้าง ลองดูว่าเป้าหมายคือวิศวะ อินเตอร์ จุฬา หรือวิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ จากนั้นก็อย่าลืมเตรียมคะแนนให้พร้อมก่อนถึงวันสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยนะ 

 

เรียนต่อจุฬา-ธรรมศาสตร์ ต้องมีคะแนน CU-TEP & TU-GET

 

 • คอร์ส CU-TEP & TU-GET ครูเจี๊ยบครูนกติวจัดให้ครบทั้ง Grammar/Listening/Reading/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์
 • วิธีเก็งคำตอบ
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 25 ปี
 • ครูนกมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 10 ปี


 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-385-6303

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง
คอร์สติว CU-TEP & TU-GET l KruJeab & KruNokk
คอร์สติว CU-TEP & TUGET ติวเข้ม! เนื้อหาจัดเต็ม คอร์สเดียวสอบได้ 2 สนามสอบ! พิชิตฝัน ไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ สอนโดยกูรูด้านภาษา ประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี! CU-TEP การันตีคะแนน 100+ และ TU-GET การันตีคะแนน 750+ ข้อสอบยากแค่ไหนก็ผ่านได้ คะแนนไม่ถึงยื่นเรียนซ้ำได้ไม่อั้น!
คอร์สติว Kru Jeab IELTS Academic 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ ติวสอบ IELTS ครบ 4 ทักษะ (Listening/Reading/Writing/Speaking)
คอร์สติว Kru Jeab IELTS General 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ Kru Jeab IELTS 4 Skills
คอร์สติว Kru Jeab Basic Grammar
ติว Grammar ครบ! เพื่อการสอบ กับครูเจี๊ยบประสบการณ์ติวกว่า 25 ปี
คอร์สติว SAT Verbal & Math | KruJeab / KruNokk / KruBeer
คอร์สติว SAT ออนไลน์ ติวเข้ม เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ เตรียมตัวเข้าคณะอินเตอร์ในฝัน! โดยสุดยอดอาจารย์คุณภาพมากประสบการณ์ เรียน SAT ที่นี่ที่เดียวจบ มีครบทุกทักษะ การันตีคะแนนไม่ถึงเรียนซ้ำไม่อั้น!
สินค้าที่เกี่ยวข้อง