เรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างระหว่าง Diploma/Certificate VS ปริญญา

เรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างระหว่าง Diploma/Certificate VS ปริญญา

เรียนต่อต่างประเทศ หากเป็นหลักสูตรปริญญาค่าใช้จ่ายย่อมสูงเป็นธรรมดา ด้วยระยะเวลาในการศึกษาและความเข้มข้นของเนื้อหา รวมถึงวุฒิการศึกษาทำให้ค่าใช้จ่ายสูง แต่ในการเรียนต่อต่างประเทศ หลายครั้งไม่จำเป็นต้องเรียนปริญญาเสมอไป ยิ่งในคนที่ไม่ได้เน้นวิชาการแต่เน้นประสบการณ์มากกว่า เน้นการเรียนแบบปฏิบัติ ขอแนะนำเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายประหยัดกับหลักสูตร Diploma หรือ หลักสูตรระยะสั้น Certificate ที่ได้ไปเรียนต่อนอกเหมือนกัน ได้ฝึกภาษาและได้ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเหมือนกัน

เรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างระหว่าง Diploma/Certificate VS ปริญญา 

 

สำหรับเนื้อหาบทความนี้ สิ่งที่จะกล่าวถึง ได้แก่ 

 

 • เรียน Certificate คืออะไร?
 • เรียน Diploma คืออะไร?
 • เรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย

 


 

เรียน Certificate คืออะไร?

 

หนึ่งในการเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายแบบประหยัด ขอแนะนำการเรียน Certificate คือวุฒิประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรระยะสั้นตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เนื้อหาหลักสูตรเป็นแบบเฉพาะทางสำหรับประกอบอาชีพ เน้นการนำไปใช้ในการทำงานได้จริง 

 

ข้อดีของการเรียน Certificate คือระยะเวลาหลักสูตรที่สั้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาเรียนน้อย บางหลักสูตรเรียนแค่ 1-2 วัน/สัปดาห์ เหมาะกับคนที่ไม่เน้นเรื่องวิชาการมากนัก เน้นการใช้ชีวิตต่างประเทศ เน้นหาประสบการณ์มากกว่า 

 

 

เรียน Diploma คืออะไร?

 

อีกหนึ่งเส้นทางการเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนัก แนะนำการเรียน Diploma คือการเรียนในระดับอนุปริญญา ระยะเวลาหลักสูตรอยู่ที่ 1-2 ปี เนื้อหาในหลักสูตรเน้นการเรียนเชิงลึกในวิชาการด้านนั้นๆ การปฏิบัติจริง ระยะเวลาในการเรียนต่อสัปดาห์อยู่ที่ 2-4 วัน

 

ข้อดีของการเรียน Diploma คือเรียนแค่ 1 หรือ 2 ปีเท่านั้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในคนที่เลือกเรียนแทนปริญญาตรีที่ต้องเรียนถึง 4 ปี หากเรียน Diploma ก็ช่วยร่นระยะเวลาในการเรียนให้น้อยลง ค่าเล่าเรียนลดลงแบบเท่าตัว และสำหรับคนที่เลือกเรียน Diploma แทนการเรียนปริญญาโท ในเรื่องของระยะเวลาหลักสูตรหากเรียน 2 ปี อาจเท่ากันกับปริญญาโทก็จริง แต่ค่าเล่าเรียน Diploma มักจะถูกกว่าปริญญาโท 

 

ข้อดีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของการเรียน Diploma คือข้อจำกัดของเวลา เพราะการเรียนปริญญาโท จะต้องมีเรื่องของการทำวิจัยเข้ามา โดยในส่วนนี้ผู้เรียนมักต้องทุ่มเทเวลาอย่างมาก ข้อจำกัดในเรื่องของเวลาก็จะมากกว่าการเรียน Diploma โดยปริยาย 

 

Close-up of stacked coins; pen and calculator

 


เรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย

 

ในส่วนของค่าใช้จ่าย เรียนต่อต่างประเทศ จะขอกล่าวถึงการเรียน Certificate/เรียน Diploma ต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญา ในเรื่องของค่าเล่าเรียน สำหรับการเรียนต่อในประเทศยอดนิยมอย่างอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ 

 

เรียน Certificate/เรียน Diploma

 

 • เรียน Certificate/เรียน Diploma อังกฤษ ประมาณ 400,000-900,000 บาท/ปี
 • เรียน Certificate/เรียน Diploma ออสเตรเลีย ประมาณ 142,400-475,000 บาท/ปี
 • เรียน Certificate/เรียน Diploma นิวซีแลนด์ ประมาณ 400,000-570,000 บาท/ปี
 • เรียน Certificate/เรียน Diploma แคนาดา ประมาณ 308,000-514,00 บาท/ปี

 

เรื่องของข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ปรากฎข้างต้น เป็นการสำรวจค่าเล่าเรียนต่อปีเบื้องต้นมาโดยประมาณ จากสาขาเรียนทั่วไป ซึ่งค่าเล่าเรียนส่วนนี้จะรวมถึงหลักสูตร Certificate ที่ระยะเวลาหลักสูตรไม่ถึง 1 ปีด้วย คือค่าเล่าเรียนโดยประมาณต่อปีจะถือเป็นค่าเล่าเรียนทั้งหลักสูตรของหลักสูตรที่ไม่ถึง 1 ปี แต่สำหรับข้อมูลเชิงลึกอาจแตกต่างกันออกไปแต่ละสาขาและสถาบัน

 

หลักสูตรปริญญา 

 

 • เรียนต่ออังกฤษ ประมาณ 600,000-700,000 บาท/ปี
 • เรียนต่อออสเตรเลีย ประมาณ 470,000-1,070,000 บาท/ปี
 • เรียนต่อนิวซีแลนด์ ประมาณ 460,000-912,000 บาท/ปี
 • เรียนต่อแคนาดา ประมาณ 650,000-700,000 บาท/ปี

 

จะเห็นว่าค่าเรียนต่อปีในหลักสูตร Certificate หรือ Diploma จะค่อนข้างถูกกว่าค่าเล่าเรียนต่อปีของหลักสูตรปริญญา และด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่า เมื่อคำนวณค่าเล่าเรียนรวมทั้งหมดแล้ว ก็ทำให้ค่าเล่าเรียนต่ำกว่าหลักสูตรปริญญาค่อนข้างมาก 

 

Sitting human woman workplace paper


 

เรียนต่อต่างประเทศ ต้องสอบอะไรบ้าง?

 

นอกจากรายละเอียดในส่วนของการเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ต้องรู้ ก็จะเป็นเรื่องของการสอบต่างๆ เพื่อยื่นเอกสารในการสมัครเรียน หลักๆ เลยก็จะต้องสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ คะแนนที่ยอมรับในสากลก็จะมี IELTS และ TOEFL เป็นต้น สำหรับคะแนน IELTS ในการสมัคร หลักสูตร Certificate/Diploma อย่างน้อยๆ ผู้สมัครก็ควรมีคะแนน 5.5 ขึ้นไป ส่วนระดับปริญญาตรี ควรมี 6.0 ขึ้นไป และปริญญาโท 6.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาขาและสถาบันด้วย


 

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

หลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

เวลาเรียนต่อสัปดาห์

IELTS

Certificate
(ประกาศนียบัตร)  

3 เดือนขึ้นไป

เป็นหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับประกอบอาชีพ เน้นปฏิบัติ

1-2 วัน

5.5 ขึ้นไป

Diploma
(อนุปริญญา)

1-2 ปี

2 – 4 วัน

ปริญญาตรี

4 ปี

เน้นทฤษฎี

5 วัน

6.0 ขึ้นไป

ปริญญาโท

2 ปี

เน้นทำวิจัย

5 ว้น

6.5 ขึ้นไป

 

เรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก ก็จะเป็นการเรียน Certificate หรือ Diploma หากเป็นหลักสูตรปริญญา ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้น และมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยว หากไม่ได้เน้นทำวิจัย ลองดูเป็นการเรียน Diploma หรือ Certificate แต่สำหรับบางสาขาเช่นพวกแพทย์ พยาบาล ก็อาจต้องเรียนปริญญาจะดีกว่า เพราะอย่างพยาบาลวิชาชีพในหลายๆ ประเทศก็จำเป็นต้องจบปริญญาตรี เป็นต้น หรือในคนที่เรียนเพื่อต่อยอดทางวิชาการ แน่นอนว่าเรียนปริญญาก็ย่อมเหมาะสมกว่า

 


 

✅ อยากเรียนภาคอินเตอร์ ม.ดัง

✅ อยากเข้าคณะในฝัน

✅ อยากเรียนอินเตอร์

✅ ต้องมีคะแนน IELTS SAT ติดไว้

✅ อยากติว IELTS SAT ออนไลน์ แนะนำคอร์สครูเจี๊ยบ ครูนก ครูเบียร์

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • คอร์ส SAT จัดครบทั้ง Verbal และ Math
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย https://www.opendurian.com/ielts_fullcourse/

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง