BJM TU คือหลักสูตรอะไรในรั้วธรรมศาสตร์

BJM TU คือหลักสูตรอะไรในรั้วธรรมศาสตร์

BJM TU หรือ BJM ธรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่สนใจหลักสูตรนานาชาติ หรือวารสารศาสตร์ มธ อินเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนเกี่ยวกับสายสื่อสารโดยเฉพาะ บทความนี้จะมาขยายความเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ทำความรู้จักกับหลักสูตรให้มากขึ้นกว่าเดิม

BJM TU คืออะไร

BJM TU ค่าเทอมเท่าไร

BJM TU เกณฑ์คะแนนตอนสมัคร

BJM TU เรียนที่ไหน

BJM TU จบมาทำงานอะไรได้บ้าง

เตรียมตัวสอบเข้า BJM TU


BJM TU คือหลักสูตรอะไรในรั้วธรรมศาสตร์

 

 

BJM TU คืออะไร

 

BJM TU ย่อมาจาก Bachelor of Arts Program in Journalism (Media Studies) (International Program) เป็นหลักสูตรด้านการสื่อสาร ภาคอินเตอร์ ที่อยู่ภายในคณะวารสารศาสตร์ ตัวย่อหลักสูตรนานาชาติ จะแยกจากหลักสูตรไทยชัดเจน โดยตัวย่อวารสารศาสตร์ มธ หลักสูตรไทย จะเป็น JC ท่ีย่อมาจาก Journalism and mass communication

 

หลักสูตร BJM TU เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ มุ่งผลิตนักการสื่อสารที่มีทักษะการบูรณาการด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน และสื่อศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการสื่อสารในอนาคตได้

 

ในด้านของนักเรียนแลกเปลี่ยน หากเลือกเรียน BJM TU ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ จะค่อนข้างได้เปรียบตรงที่ จะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอื่นมาเรียนร่วมกันในคลาสเรียนด้วย ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และในส่วนของการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศนั้น ทางคณะมีเปิดรับสมัครเรื่อยๆ เปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาหลักสูตรไทยและนักศึกษาภาคอินเตอร์ได้ร่วมสมัครโครงการดังกล่าว


 

 

BJM TU ค่าเทอมเท่าไร

 

ในส่วนของค่าเทอมหลักสูตรนานาชาติ คณะวารสารศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี อยู่ที่ประมาณ 134,000 บาท/ปี 

BJM TU เกณฑ์คะแนนตอนสมัคร

 

BJM TU เกณฑ์คะแนนตอนสมัครเข้าเรียนต่อ ได้กำหนดเอาไว้ ดังนี้ 

 

คะแนนที่ใช้

ขั้นต่ำ

รอบ Inter Portfolio

GPAX

3.00

ภาษาอังกฤษ 

(เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

IELTS

6.5

TU-GET (PBT)

550

TU-GET (CBT)

80

New SAT

450

TOEFL (IBT)

79

รอบ Inter Program-admission

GPAX

2.50

ภาษาอังกฤษ 

(เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

IELTS

6.0

TU-GET (PBT)

500

TU-GET (CBT)

74

New SAT

400

TOEFL (IBT)

65

 

โดยในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ผู้สมัครจะต้องมี GPAX และคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในข้างต้น หากมีคะแนนตรงตามเกณฑ์จะมีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ด้านสื่อสารมวลชนเหตุการณ์ปัจจุบัน และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการจัดสอบจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 


 

BJM TU เรียนที่ไหน

 

หลายคนสงสัยว่า BJM TU เรียนที่ไหน เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีวิทยาเขตมากกว่า 1 แห่ง นักศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่เรียนที่วิทยาเขตรังสิต รวมถึง BJM TU ที่จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตรังสิตเช่นกัน แม้ว่านักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติจะเรียนที่ท่าพระจันทร์เกือบทุกหลักสูตร แต่ BJM TU เป็นหลักสูตรนานาชาติส่วนน้อยที่เรียนที่รังสิต นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรนานาชาติของคณะสายวิทยาศาสตร์ ที่จะเรียนที่รังสิต เช่นกัน อาทิ CICM, SIIT, TEP-TEPE เป็นต้น

 

BJM TU จบมาทำงานอะไรได้บ้าง

 

สายงานหลังเรียนจบ BJM TU มีความหลากหลาย เน้นไปที่การสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่น 

 

 • นักวารสารศาสตร์
 • นักสื่อสารการตลาด
 • นักสื่อสารมวลชน
 • นักหนังสือพิมพ์
 • นักวิทยุและโทรทัศน์
 • นักจัดรายการโทรทัศน์
 • นักเขียนบทโทรทัศน์
 • นักโฆษณา
 • นักสื่อสารองค์กร
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักเขียน
 • Creative
 • Copywriter 
 • Content Writer
 • Content Creator

 

นี่เป็นเพียงสายอาชีพตัวอย่างหลังเรียนจบ BJM TU เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานอื่นๆ ที่หลากหลาย รองรับนักศึกษาที่เรียนจบจาก BJM TU 

 

 

เตรียมตัวสอบเข้า BJM TU

 

1.เตรียม Portfolio ตั้งแต่ ม.4 หรือเทียบเท่า

 

พยายามสะสมผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น การเข้าร่วมชมรมและพยายามสร้างผลงานให้ได้มากที่สุด หรือการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การตลาด โฆษณา หรืออาจเข้าร่วมประกวดด้านการเขียนบทความ เขียนคำโฆษณา เขียนสคริปต์ ฯลฯ 

 

สามารถสะสมได้ทั้งเกียรติบัตรเข้าร่วม เกียรติบัตรชนะการแข่งขัน และภาพถ่าย รวมถึงผลงานในรูปแบบอื่นๆ 

 

2.สอบภาษาอังกฤษล่วงหน้า

 

ควรสอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ล่วงหน้าไม่เกิน 2 ปี (เพราะคะแนนมีอายุ 2 ปี) เช่น สอบ IELTS ให้ได้ 6.5 ขึ้นไป ที่แนะนำให้สอบล่วงหน้า เพราะถ้าหากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ จะได้รีบติวเพิ่มและสอบใหม่ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ทันเวลา 

 

3.รักษาระดับผล GPAX ให้ถึงเกณฑ์

 

การรักษาระดับผลการเรียนหรือผล GPAX จะต้องทำตั้งแต่ ม.4 อย่าให้เกรดตกลงไปกว่าขั้นต่ำ หากเทอมไหน GPAX ต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องพยายามทำผลการเรียนให้ดีขึ้นในเทอมถัดไป เพื่อดึงผล GPAX ให้สูงขึ้น

 


 

BJM TU เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของคนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยากเป็นนักสื่อสารในด้านต่างๆ หลักสูตรนานาชาติเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย ทั้งการทำงานและการเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ

สมัครเรียนต่อภาคอินเตอร์ ต้องมีคะแนน IELTS

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-392-0053

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง