รวมข้อมูล BBA TU

รวมข้อมูล BBA TU

บทความนี้จะแนะแนวเกี่ยวกับหลักสูตร BBA TU สำหรับคนที่กำลังหาข้อมูล โดยเฉพาะนักเรียน ม.ปลาย ที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย โดย BBA ก็เป็นอีกหนึ่งสาขายอดนิยม ที่ใครหลายคนต่างให้ความสนใจ เพราะจบไปสามารถทำงานได้หลากหลาย

BBA TU คือคณะอะไร

BBA TU ค่าเทอมเท่าไร

BBA TU ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

BBA TU เรียนที่ไหน

BBA TU จบมาทำงานอะไรได้บ้าง

เตรียมตัวสอบเข้า BBA TU


 


รวมข้อมูล BBA TU 

 

 


BBA TU คือคณะอะไร

 

BBA ย่อมาจาก Bachelor of Business Administration หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่เกี่ยวกับการการบริหารธุรกิจ หากเป็น BBA TU จะอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และหากพูดถึง BBA มักเข้าใจโดยทั่วไปว่าหมายถึงหลักสูตรนานาชาติ แม้ว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีหลักสูตรภาษาไทยรองรับด้วยก็ตาม ดังนั้นบทความนี้จะมาแนะแนวเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติเป็นหลัก 
 

 

BBA TU ค่าเทอมเท่าไร

 

รายละเอียด

นักศึกษาไทย

(บาท/เทอม)

นักศึกษาต่างชาติ

(บาท/เทอม)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ

110,000

119,600

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน

32,700

37,500

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

47,000

56,600

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา 

15,200

20,000


 

BBA TU ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

 

ข้อมูลการสอบเข้าคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ มีรายละเอียดมีดังนี้

 

 1. ผู้สมัครต้องมีคะแนน SAT (Math) อย่างน้อย 600 คะแนน โดยคะแนน SAT (Math) จะถูกคิดเป็น 45% ของคะแนนทั้งหมด
 2. ผู้สมัครต้องมีคะแนน SAT (Evidence-Based Reading and Writing) อย่างน้อย 460 คะแนน โดยคะแนน SAT (Evidence-Based Reading and Writing) จะถูกคิดเป็น 45% ของคะแนนทั้งหมด
 3. ผู้สมัครต้องมีคะแนน SAT (Math & Evidence-Based Reading and Writing) อย่างน้อย 1,200 คะแนน โดยคะแนน SAT (Math & Evidence-Based Reading and Writing) จะถูกคิดเป็น 90% ของคะแนนทั้งหมด
 4. ผู้สมัครต้องสอบสัมภาษณ์ได้คะแนนอย่างน้อย 5 คะแนน โดยคะแนนสอบสัมภาษณ์จะถูกคิดเป็น 10% ของคะแนนทั้งหมด
 5. ผู้สมัครต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยคะแนนส่วนนี้จะไม่ได้ถูกนำไปคิดคะแนนในการสอบเข้า เกณฑ์ขั้นต่ำ มีดังนี้ 

 

 • IELTS Overall ขั้นต่ำ 6.0 (แต่ละทักษะห้ามต่ำกว่า 5.5)
 • TU-GET Paper-based ขั้นต่ำ 550
 • TU-GET Computer-based ขั้นต่ำ 80
 • TOEFL Internet-based ขั้นต่ำ 80


 


 

BBA TU เรียนที่ไหน

 

นับเป็นคำถามที่พบบ่อยว่า BBA TU เรียนที่ไหน เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีวิทยาเขตมากกว่า 1 แห่ง นักศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่เรียนที่วิทยาเขตรังสิต แต่ถ้าหากเป็นนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติจะเรียนที่ท่าพระจันทร์เกือบทุกหลักสูตร รวมถึง BBA TU ที่จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์เช่นกัน ยกเว้นคณะสายวิทยาศาสตร์ ที่จะเรียนที่รังสิต เช่น CICM, SIIT, TEP-TEPE เป็นต้น

 

BBA TU จบมาทำงานอะไรได้บ้าง

 

สายงานหลังเรียนจบ BBA มีความหลากหลายอย่างมาก ทั้งด้านบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการตลาด เป็นได้ทั้งนักวางแผน นักสื่อสารการตลาด นักจัดการ หรือสามารถประกอบธุรกิจของตัวเองได้ 

 

 

เตรียมตัวสอบเข้า BBA TU

 

1.เตรียม Portfolio ตั้งแต่ ม.4 หรือเทียบเท่า

 พยายามสะสมผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ หรือการแข่งขันทางวิชาการเน้นไปทางวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ/การทำธุรกิจ เช่น ค่ายบริหารธุรกิจ, ค่ายนักการตลาด, ค่ายผู้ประกอบการ, งาน Open House ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น สามารถสะสมได้ทั้งเกียรติบัตรเข้าร่วม เกียรติบัตรชนะการแข่งขัน และภาพถ่าย รวมถึงผลงานในรูปแบบอื่นๆ 

 

2.สอบภาษาอังกฤษล่วงหน้า

 

ควรสอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ล่วงหน้าไม่เกิน 2 ปี (เพราะคะแนนมีอายุ 2 ปี) เช่น สอบ IELTS ให้ได้ 6.0 ขึ้นไป ที่แนะนำให้สอบล่วงหน้า เพราะถ้าหากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ จะได้รีบติวเพิ่มและสอบใหม่ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ทันเวลา 

 

3.สอบ SAT ล่วงหน้า


 

หลักการเดียวกันกับการสอบภาษาอังกฤษ ควรสอบล่วงหน้าไว้ เพราะถ้าหากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ จะได้รีบติวเพิ่มและสอบใหม่ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ทันเวลา โดยคะแนนมีอายุ 2 ปีเช่นกัน คะแนน SAT ที่ต้องใช้ ได้แก่ SAT (Math) และ SAT (Evidence-Based Reading and Writing) รวมถึงคะแนนรวมของ SAT (Math & Evidence-Based Reading and Writing) ที่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ หากส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถึงเกณฑ์ก็จะต้องสอบใหม่ 


 

BBA TU เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของคนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยากเป็นนักธุรกิจ หรือต้องการทำงานด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการเงินการธนาคาร สาขานี้ถือว่าตอบโจทย์ โดยหลักสูตรนานาชาติ จะมีโอกาาสได้แลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศด้วย ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก 
 

สมัครเรียนต่อภาคอินเตอร์ ต้องมีคะแนน IELTS

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย
 

  

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง