1. แนวข้อสอบ

    PAT 6 มีนาคม 2553

    ข้อสอบ PAT 6 ชุดนี้มีความง่ายและยากปะปนกันไปเหมือนข้อสอบชุดปีก่อน ๆ

  2. แนวข้อสอบ

    PAT 6 มีนาคม 2554

    ข้อสอบ PAT 6 มีนาคม 2553 เพิ่มเติมความยากขึ้นมาอีกระดับ

2 จาก 2