1. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 มีนาคม 2561

  ข้อสอบ O-NET คณิต ม.6 ปี 2561 ชุดนี้ยังคงไม่ยากเกินเก็บคะแนนเต็ม

 2. แนวข้อสอบ

  ข้อสอบ TOEFL

  แนวข้อสอบ TOEFL แบบที่ออกในห้องสอบจริง

 3. โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  คณิตศาสตร์1 9 วิชาสามัญ 2561

  โจทย์ไม่ยาก ใช้ความเข้าใจจะทำข้อสอบได้เร็ว หรือใครมีเทคนิคลัดดีๆ ก็จะทำทันเวลา

 4. แนวข้อสอบ

  ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ มีนาคม 2561

  รวมจากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ปี 2561 รวมทุกพาร์ท

 5. แนวข้อสอบ

  9 วิชาสามัญ ภาษาไทย มีนาคม 2561

  รวมจากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย มีนาคม 2561

 6. แนวข้อสอบ

  สังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ มีนาคม 2561

  รวมจากข้อสอบจริง 9 วิชาสังคมศึกษา มีนาคม 2561

 7. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT1 กุมภาพันธ์ 2561

  ไม่ยากเกินได้ มาตรฐานกำลังดี ใครฝึกทำข้อสอบ PAT1 เก่าๆ มาดีรับรองได้คะแนนไม่ยาก

 8. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT1 มีนาคม 2560

  ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2560 เป็นการสอบครั้งที่ 2 ของ DEK60

 9. โดย Darunwan

  แนวข้อสอบ

  ข้อสอบ TOEIC: รวมโจทย์วัด Part of Speech

  รวมแนวข้อสอบจริง TOEIC ที่วัด Part of Speech

 10. โดย Falala

  แนวข้อสอบ

  GAT Eng มีนาคม 2560

  ข้อสอบจริง GAT ภาษาอังกฤษ ชุดล่าสุด น้อง ม.6 ทุกคนควรฝึกทำก่อนสอบอย่างยิ่ง

10 จาก 215