กสพท คืออะไร? รวมข้อมูลที่เด็กสายหมอห้ามพลาด!

กสพท คืออะไร? รวมข้อมูลที่เด็กสายหมอห้ามพลาด!

เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงได้ยินคำว่า กสพท มาบ้าง แต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร? วันนี้พี่จะมาเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับกสพทว่า คืออะไร? เกี่ยวข้องกับน้อง ๆ ระดับมัธยมปลายอย่างไร? คณะและมหาลัยที่เข้าร่วม กสพท และคุณสมบัติของผู้สมัครการคัดเลือกมีอะไรบ้าง?

กสพท คืออะไร? รวมข้อมูลที่เด็กสายหมอห้ามพลาด!

 

กสพท คือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

กสพท เกี่ยวข้องกับน้อง ๆ มัธยมปลายอย่างไร?

 

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ หรือคณะสัตวแพทยศาสตร์ กสพท จะเข้าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางรอบที่ 3  (Admission 1) ถึงแม้ว่าคณะเหล่านี้จะสามารถเข้าคัดเลือกในรอบอื่น ๆ ได้ แต่รอบ กสพท จะเป็นรอบที่เปิดรับเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับรอบอื่น ๆ

สามารถดูรายละเอียดการสอบแต่ละรอบได้ที่ สอบแพทย์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

 

กสพท คืออะไร?

 

คณะและมหาลัยที่เข้าร่วม กสพท (อิงจากปี 64)

 

คณะ/มหาวิทยาลัย จำนวนรับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 176
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 30
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 55
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 65
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 30
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 109
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 24
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล 260
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) (เอกชน) 40
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) (เอกชน) 13
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) (เอกชน) 13
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 40
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 50
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช-โรงพยาบาลตากสิน  20
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40
สำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12
คณะแพทยศาสตร์มหาวิยาลัยบูรพา 32
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง 16
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (เอกชน) 15
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 80
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 83
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ 25
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15
คณะทัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 40
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 120
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 65
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 40
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 10
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (เอกชน) 20
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 30
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 10
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาบริบาล) 71
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาอุตสาหการ) 80
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 140
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 85
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาบริบาล) 20
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาอุตสาหการ) 20
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาขาบริบาล) 10
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 120
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (สาขาบริบาล) (เอกชน) 20
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน) 20
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (สาขาบริบาล) (เอกชน) 20
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาบริบาล) 10

 

คอร์สความถนัดแพทย์

กสพท คืออะไร?

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร กสพท

 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม ปี 2564 โดยแต่ละปีกำหนดการจะไม่เหมือนกัน สามารถติดตามได้ที่ กสพท ได้เลยจ้าาา
  2. มีสัญชาติไทย ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนที่เข้าร่วมกับ กสพท
  3. ในปีการศึก 2563 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของรัฐ ในหลักสูตรต่อไปนี้ ยกเว้นได้รับการอนุมัติการลาออกก่อนวันที่ 30 เมษายน 2564

 

  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

  • สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนทหารแพทย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน แพทย์พระมงกุฎ
  • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษา โดยได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากมหาลัยที่ศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปี 2563

 

(ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปแม้จะได้ลาพัก/ได้อนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว 

**หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยหรืออยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถตามไปอ่านได้ที่ 6 คำถามคาใจเด็กซิ่ว VS กสพท น้าาาาา

 

น้อง ๆ คนไหนที่ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะสมัครสอบ กสพท แน่ ๆ หากไม่เตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ โอกาสติดน้อยกว่านะ เพราะแต่ละปีคะแนน กสพท สูงมาก 

แต่ถ้าใครไม่รู้จะเริ่มยังไง ไปต่อไม่เป็น พี่แนะนำให้น้อง ๆ ไปทดลองเรียนฟรี คอร์สปั้นหมอ น้าาเพราะคอร์สนี้คัดเนื้อหาและเก็งข้อสอบมาให้แล้ว ครบถ้วน และหากใครมีคำถามสงสัยระหว่างเรียน สามารถทักแชทเพจ OpenDurian TCAS ถามตอบกับคุณครูได้ด้วยจ้า มั่นใจคอร์สนี้ช่วยให้น้อง ๆ พร้อมสอบ กสพท อย่างแน่นอน!!

 

กสพท คืออะไร