Linking Words คืออะไร? มารู้จักตัวช่วยอัป IELTS Writing กัน!

Linking Words คืออะไร? มารู้จักตัวช่วยอัป IELTS Writing กัน!

หนึ่งในเกณฑ์ให้คะแนน IELTS Writing ก็คือ "Coherence" หรือความต่อเนื่อง ลื่นไหลของงานเขียน ซึ่งถ้าอยากจะอัพ Band ให้ได้สูงๆ จะต้องรู้จักใช้ Linking words ให้เป็น ตามมาดูกันในโพสต์นี้เลยค่ะ

Linking Words อัป Band IELTS Writing!

Linking words คืออะไร?

Linking words หรือที่บางคนเรียก Transitional words นั้นเป็นคำ หรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่คอย "เชื่อม" คำ, วลี, ประโยคเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้การสื่อสารเข้าใจง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารมากขึ้น (Connect ideas) ดังนั้นเวลาสอบ IELTS Writing นั้น การใช้ Linking words สำคัญมาก! เพราะจะช่วยทำให้งานเขียนลื่นไหล อ่านแล้วเข้าใจง่ายมากขึ้น ส่งผลให้เกิด Coherence ที่เป็นหนึ่งในเกณฑ์การให้คะแนนค่ะ

 

Linking words มีอะไรบ้าง?

จริงๆ แต่ละตำราอาจจะแบ่งกลุ่ม ประเภทของ Linking words แตกต่างกันออกไป แต่โพสต์นี้ขอรวบรวมและแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ที่ยังไงก็ได้ใช้ชัวร์ๆ แน่นอน ลองไปดูแต่ละกลุ่มกันเลยค่ะ

 

1. ADDITION (ให้ข้อมูลเพิ่มเติม)

furthermore    moreover        additionally    in addition
besides    also        not only…. but also        as well as 

 

ตัวอย่างประโยค

 • Bilingual children do better in IQ tests than children who speak only one language. In addition, they seem to find it easier to learn third or even fourth languages.
   
 • Learning another language not only improves children’s job prospects in later life, but also boosts their self-esteem.
   
 • Furthermore, air transport is responsible for around 11% of the total CO₂ emissions from UK food transport.
   
 • Besides, there is a considerable amount of literature on this subject, and there still exist conflicts of viewpoint which some readers will wish to consider.

 

2. EXAMPLE (ให้ตัวอย่าง)

for example    one clear example is      for instance
such as        namely        to illustrate    illustrated by
this can be seen in


ตัวอย่างประโยค

 • The study looks at health expenditure in five countries of south-eastern Europe, namely Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, and Kosovo.
   
 • Many underdeveloped countries are lacking the basic necessities to survive like food, health and financial resources. Instead of having choices, they do not have an option to avail the fundamental human rights. To illustrate, the research data by WHO shows that 45% of the population does not have access to clean water supply.
   
 • One clear example is the differences between the magnetic fields created by high voltage electric lines and high frequency radioelectric emissions.

 

3. CONTRAST (ขัดแย้ง)

however        nevertheless        even though    despite
in spite of        otherwise        nonetheless        on the other hand
on the contrary    in comparison        in contrast     whereas


ตัวอย่างประโยค

 • The Cossack cavalry tended to be of the poorer families but nevertheless were smart and full of pride.
   
 • When the girls go shopping, they mainly buy clothes and cosmetics. The boys, on the other hand, tend to purchase computer games or gadgets.
   
 • The tallest buildings in London are small in comparison with New York's skyscrapers.
   
 • The Arctic is an ocean basin with peripheral continents, whereas the Antarctic is continental.

 

 

4. REASONS - RESULTS (เหตุ-ผล)

because        owing to        due to    since    as
therefore        consequently        as a consequence
as a result    hence    thus        accordingly
in consequence (of something)


ตัวอย่างประโยค

 • Owing to his illness, he could not continue with his studies.
   
 • Many parents today do not have time to cook healthy meals for their children. Consequently, many children grow up eating too much junk food.
   
 • Polar sea ice became permanent. In consequence, the world's sea level began to fall.
   
 • In consequence of the delay, Harvey suffered a loss of £5 000 in production.
   
 • Some of the best broccoli is grown in the south of Italy, hence the reason it is also called calabrese, from Calabria.

 

5. SUMMARY (สรุป)

in short        in conclusion        in other words    
in general        in brief        to sum up


ตัวอย่างประโยค

 • In conclusion, the study has provided useful insights into the issues relating to people’s perception of crime.
   
 • To sum up, no evidence can be found to support the view that improved street lighting reduces reported crime.
   
 • In general, women are more likely than men to feel insecure walking alone after dark.
   
 • Mnemonic poems, in other words, poems designed to help you remember something, are an excellent way to learn lists.

 

6. SIMILARITY (ในทำนองเดียวกัน)

similarly        in the same way    the same as
identical to    likewise            equally


ตัวอย่างประโยค

 • The girls particularly enjoy using social networking websites. Similarly, nearly all the boys said they spent at least two to three hours a week on these sites.
   
 • The element has a crystal structure identical to that of carbon in diamonds.
   
 • Why people smoke is an important question. Equally important is why people resist smoking.


7. TIME (เวลา)

presently        currently        nowadays        meanwhile
in the meantime    (shortly) thereafter        finally
at last        eventually    in the past


ตัวอย่างประโยค

 • Currently, no genetic predisposition to lower vitamin D status in these groups has been established.
   
 • His first novel was rejected by six publishers. In the meantime, he had written a play.
   
 • At one point in his career, he became interested in toxoplasmosis and shortly thereafter developed a diagnostic dye test for the disease.

 

8. LISTING (ไล่ลำดับ)

firstly/first    secondly/second        thirdly/third
fourthly/fourth        lastly    finally    next


ตัวอย่างประโยค

 • City life has several drawbacks. Firstly, the cost of living in a city is usually much higher than in a small town or village. Inhabitants of cities have to pay higher prices for housing, transport, and even food. Secondly, urban areas tend to suffer from social problems such as high crime and poverty rates in comparison with rural areas. Lastly, the air quality in cities is often poor, due to pollution from traffic, and the streets and public transport systems are usually overcrowded.

เก่งศัพท์ IELTS อัป Band 7.0+ ต้องเซ็ทนี้ ✅

 

★ Kru Jeab IELTS การันตี Band 7.0+ ★

ติว IELTS Online ครบทุกทักษะ เนื้อหาครบ เทคนิคเพียบ เก็งโจทย์แม่น!

★ ติว IELTS ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking

★ ติวจากพื้นฐาน เจาะลึกข้อสอบทุกพาร์ท โจทย์ทุกแบบ

★ ตะลุยแนวข้อสอบเหมือนจริง เฉลยโดยครูเจี๊ยบ

★ การันตี 7.0+ (ไม่ถึงสามารถทวนคอร์สได้)

★ เรียนแบบ Online ไม่ต้องเดินทางไปไหน
 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164
โดย Darunwan
สินค้าที่เกี่ยวข้อง