7 วิธีใช้ Comma ให้เป๊ะปัง อัพแบนด์ IELTS Writing!

7 วิธีใช้ Comma ให้เป๊ะปัง อัพแบนด์ IELTS Writing!

วันนี้ OpenDurian มาอธิบายการใช้คอมม่าหลัก ๆ 7 รูปแบบที่สามารถนำไปใช้กับการเขียน IELTS Writing ช่วยอัพ band ได้ปังๆ !!

7 วิธีการใช้ Comma ให้เป๊ะปัง

อัพแบนด์ IELTS Writing!

 

ในข้อสอบ IELTS Writing การใช้คอมม่าสำคัญไหม? ถ้าลองไปดูเกณฑ์การให้คะแนนแล้วเราจะพบได้ว่าในเกณฑ์ประกอบไปด้วยหนึ่งพาร์ทที่เรียกว่า Coherence & Cohesion อยู่ ซึ่งพาร์ทที่ว่านี้เป็นการวัดความสอดคล้องกันของประโยคและความถูกต้องของประโยคตามโครงสร้างภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งการที่เราลืมใส่คอมม่าหรือวางคอมม่าผิดตำแหน่งนั้นก็อาจจะทำให้เราโดนหักคะแนนไปด้วย แต่มันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป !! วันนี้ OpenDurian มาอธิบายการใช้คอมม่าหลัก ๆ 7 รูปแบบที่สามารถนำไปใช้กับการเขียน IELTS Writing ช่วยอัพ band ได้ปังๆ !! 

พร้อมแล้วมาดูกันเลย !

 

1. วางหน้าตัวเชื่อม FANBOYS

 

FANBOYS คือ ตัวเชื่อม ได้แก่ 

For, And, Nor, But, Or, Yet, So

 

หรือที่เรียกอีกชื่อว่า Coordinating Conjunctions นั่นเองค่ะ ตัวเชื่อมแบบนี้ เราจะเอาไว้เชื่อม 'ประโยค กับประโยค' เข้าด้วยกัน 

โดยเวลาใช้ FANBOYS เชื่อม ต้องใส่คอมม่าหน้า FANBOYS ก่อนเสมอ

 

โครงสร้างคือ

Sentence A +, FANBOYS + Sentence B.


ตัวอย่าง 

My brother’s name is Ton. My sister’s name is Toey. (มี 2 ประโยค)

ใส่คอมม่า > My brother’s name is Ton, and my sister’s name is Toey.

 

I finished my homework. I practiced my English afterwards. I went to bed. 

(มี 3 ประโยค)

ใส่คอมม่า > I finished my homework, I practiced my English afterwards, and I went to bed.

 

 

2. วางหลังคำเชื่อม

 

คำเชื่อมเป็นตัวสำคัญในการเชื่อมประโยคเพื่อแสดงความคล้อยตามกัน ขัดแย้งกัน หรือให้เลือก คำเชื่อมที่ว่านี้ เรียกว่า Conjunctive Adverb เช่น however, therefore, meanwhile, nevertheless เป็นต้น โดยเวลาใส่คอมม่า ต้องวางไว้หลังคำเชื่อมเสมอ

 

โครงสร้าง คือ

Sentence A;+คำเชื่อม, Sentence B..

หรือ

Sentence A, Sentence B.

หรือ

Sentence A. คำเชื่อม, Sentence B.

 

ตัวอย่าง

 • I did not study much this semester; however, I made a very good grade.

 • I think, therefore I am.

 • I respect your opinion. However, I still cannot believe aliens exist. 

 

 

3. วางไว้หลังคำเกริ่นนำ

คำเกริ่นนำ เรียกว่า Introductory word/phrase ซึ่งคือ คำ หรือ วลีสั้น ๆ ที่เป็นตัวเกริ่นนำไปสู่ประโยคที่จะสื่อใจความ โดยต้องวางคอมม่าไว้หลังคำเกริ่นนำที่ว่านี้เสมอ

 

โครงสร้าง คือ

คำเกริ่นนำ, Sentence.

 

ตัวอย่าง

 • Well, I guess I will get a very good score this time.

 • Good morning, students. 

 • Alright, that’s wrap. 

 

 

4. ใช้กับการเขียนแบบ list

เวลาที่เราเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันในรูปแบบ list เราสามารถใช้คอมม่าเพื่อแสดงลำดับของ list ได้

 

โครงสร้าง คือ

Sentence, list 1, list 2, list 3.

 

ตัวอย่าง

 • I like to swim, dance, watch movies, cook and so on.

 • Subjects that I enjoyed studying are English, history, science and music.


ในการเขียน เวลาที่เรายกคำพูดของใครสักคนขึ้นมา เราต้องใส่เครื่องหมาย quotation (“ ”) เพื่อเป็นการบอกผู้อ่านว่า ประโยคเป็นคำพูดที่เรายกมา พร้อมกับชื่อผู้พูด ดังนั้นเราจึงสามารถวางคอมม่าไว้ด้านหน้า หรือ ด้านหลัง quotation ก็ได้

 


5. ใช้กับ quotation

 

โครงสร้าง คือ

“.....”, ชื่อผู้พูด. หรือ ชื่อผู้พูด, “.....”.

 

ตัวอย่าง

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart”, Nelson Mandela said.

 

Flora Lewis said, “Learning another language is not only learning different words for the same things, but learning another way to think about things”.

 


6. ใช้กับการขึ้นต้นและลงท้ายจดหมาย (แบบไม่เป็นทางการ)

 

ในการเขียนขึ้นต้นหรือลงท้านจดหมายแบบไม่เป็นทางการ มักวางคอมม่าไว้หลังคำขึ้นต้นหรือลงท้ายนั้น ๆ 

 

โครงสร้าง คือ

 

คำขึ้นต้น, …..

หรือ

คำลงท้าย,


ตัวอย่าง

ขึ้นต้นจดหมาย

 • Dear, ….(name)....

 • Dear John, 

 

ลงท้ายจดหมาย 

 • Sincerely,

 • Love, 

 

 

7. ใช้แยก verb

 

ในการเขียนที่ภายในประโยคประกอบไปด้วย verb หลายตัว เราสามารถใส่คอมม่าเพื่อแยกให้ verb เหล่านั้นได้ ** โดยมีข้อแม้ว่า verb เหล่านั้นจำเป็นต้องอยู่ใน tense เดียวกัน

โครงสร้าง คือ

Sentence > S. + V.1, +V.2, V.3 and V.4.

 

ตัวอย่าง

I went to my friend’s house, played video games, watched movies and came back home.


สรุปแล้ว ในการสอบ IELTS Writing คนส่วนใหญ่มักมีปัญหากับการใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) เพราะ ไม่รู้ว่าจะวางตรงตำแหน่งไหน หรือ ใช้กับประโยครูปแบบใด ซึ่งปัญหาเหล่านี้เองที่จะทำให้คะแนนใน IELTS Writing ของเราลดลง ดังนั้น OpenDurian จึงแนะนำให้ผู้อ่านจำตำแหน่งและหน้าที่ของคอมม่าทั้ง 7 วิธีให้ดี ๆ รับรองคะแนนทะลุถึงแบนด์ 7 ชัวร์!!

 

 

★ Kru Jeab IELTS การันตี Band 7.0+ ★

ติว IELTS Academic ครูเจี๊ยบ

ติว IELTS General Training ครูเจี๊ยบ

ติว IELTS Online ครบทุกทักษะ เนื้อหาครบ เทคนิคเพียบ เก็งโจทย์แม่น!

★ ติว IELTS ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking

★ ติวจากพื้นฐาน เจาะลึกข้อสอบทุกพาร์ท โจทย์ทุกแบบ

★ ตะลุยแนวข้อสอบเหมือนจริง เฉลยโดยครูเจี๊ยบ

★ การันตี 7.0+ (ไม่ถึงสามารถทวนคอร์สได้)

★ เรียนแบบ Online ไม่ต้องเดินทางไปไหน

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164สินค้าที่เกี่ยวข้อง