durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
วิธีการสมัครสอบก.พ.ละเอียดทุกรูปแบบ พร้อมรีวิวแต่ละขั้นตอน

วิธีการสมัครสอบก.พ.ละเอียดทุกรูปแบบ พร้อมรีวิวแต่ละขั้นตอน

วิธีการสมัครสอบก.พ. ทำยังไง? ลองมาดูขั้นตอนการสมัครสอบก.พ. ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil กันเลยค่ะ

วิธีการสมัครสอบก.พ.ละเอียดทุกรูปแบบ พร้อมรีวิวแต่ละขั้นตอน

รวมวิธีการสมัครสอบ ก.พ. ทั้งแบบ Paper & pencil และ e-Exam ครบ จบ ที่นี่ที่เดียว!

 

การสอบภาค ก. ในปัจจุบันนี้ จะให้เราเลือกสอบได้ทั้งแบบออนไลน์ (e-Exam) และการสอบแบบใช้กระดาษ (Paper & pencil) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอบ ซึ่งวิธีการสมัครสอบของทั้งสองประเภทจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า ถ้าเราจะสมัครสอบภาค ก. เราต้องทำอย่างไรบ้าง
 

1. การสมัครสอบก.พ. แบบ e-Exam

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th  ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว เลือกได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 รอบสอบเท่านั้นและต้องชำระเงินภายในวัน เวลา ที่กำหนด

 

ขั้นตอนการสมัครสอบก.พ. แบบ e-Exam


 1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th 

 2. เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 (แบบ Paper & Pencil และ แบบ e-Exam)” 

 3. เลือกหัวข้อย่อยการสมัครสอบก.พ. แบบ e-Exam

 4. เลือกรอบสอบ สถานที่สอบ และกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบ เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

 5. กรณีที่นั่งสอบในรอบสอบที่ต้องการเต็มแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ หากไม่สามารถเลือกรอบสอบใด ๆ ได้เนื่องจากที่นั่งสอบเต็มทุกรอบสอบแล้ว ผู้สนใจสมัครสอบอาจตรวจสอบรอบสอบที่ว่างได้อีก เมื่อมีผู้ไม่ชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนด

 

ขั้นตอนการสมัครสอบก.พ. แบบ Paper & Pencil

วิธีการสมัครสอบจะมีความคล้ายกับการสมัครสอบของ e-Exam โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th โดยผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว เลือกได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ศูนย์สอบเท่านั้น

 

 1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th เลือก “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ paper & pencil และ แบบ e-Exam)” กดปุ่ม “คลิกที่นี่”

 2. เลือกหัวข้อการสมัครสอบก.พ. แบบ Paper & Pencil

 3. คลิกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “สมัครสอบ” กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

 4. หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดข้อมูลให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิก แก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัคร เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง หากตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องให้คลิก ยืนยัน

 

ขั้นตอนการชำระเงิน
 

ผู้สมัครสอบ สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง ได้แก่ 

 • ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

 • ผ่าน ATM

 • ผ่าน KTB NETBANK ตามวัน เวลา ที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน

 

เมื่อชำระเงินแล้วให้ผู้สมัครสอบ ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินว่าเข้าบัญชีเงินฝาก “สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” หรือไม่ หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งให้ธนาคารแก้ไขทันที

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ก.พ.


หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว 

- ให้เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ Paper & Pencil และ แบบ e-Exam) ” 

- เลือก “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แบบ e-Exam (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)” หรือ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แบบ Paper & Pencil” 

- จากนั้นเลือก “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าจอ คลิก “ค้นหา”

 

จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล และมีเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อที่ดำเนินการแล้ว หรือเครื่องหมาย × หน้าหัวข้อที่ยังไม่ดำเนินการ การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อมีเครื่องหมาย ✓ ทุกหัวข้อ

 

 

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ก.พ.

 

- ให้เข้าเว็บไซต์ไปที่หัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ Paper & Pencil และ แบบ e-Exam)” 

- เลือก “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แบบ e-Exam (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)” หรือ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แบบ Paper & Pencil”

- เลือก “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิก “ค้นหา”

 

 

จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล คลิก “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน หมายเหตุในบัตรประจำตัวสอบ ให้ครบถ้วน

 

ตอนนี้ก็รู้ขั้นตอนการสมัครสอบก.พ.กันแบบละเอียดๆ ไปแล้วนะคะ ที่เหลือก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับข้อสอบก.พ. ภาค ก กันค่ะ สำหรับใครที่อยากดูตัวอย่างแนวข้อสอบก.พ. ภาค ก ล่าสุด สามารถดูได้จากที่ link ด้านล่างเลยค่ะ

ตัวอย่างแนวข้อสอบก.พ. ภาค ก ล่าสุด (ภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่างแนวข้อสอบก.พ. ภาค ก ล่าสุด (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย)

ตัวอย่างแนวข้อสอบก.พ. ภาค ก ล่าสุด (ความรู้ และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี/กฎหมาย)


หนังสือสรุปกฎหมาย "สรุปจำง่าย กฎหมาย ก.พ."

รีวิวหนังสือสรุปกฎหมาย ก.พ.

รายละเอียดหนังสือสรุปวิชากฎหมายก.พ.

 • สรุปเนื้อหาในส่วนของกฎหมาย 6 ฉบับที่ครอบคลุมสำหรับการทำข้อสอบ ก.พ.
 • แถมฟรี! E-book แนวข้อสอบเข้าราชการ ก.พ. (ภาค ก) ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด เหมือนข้อสอบจริงที่สุด
 • ราคา 189 บาท พร้อมการจัดส่งฟรี! ไม่มีบวกเพิ่ม


คลิกสั่งซื้อหนังสือสรุปกฎหมาย ก.พ.  

 

หรือทดลองทำข้อสอบก.พ. แบบครบทุกวิชา พร้อมเฉลยได้ที่

 ลองทำข้อสอบก.พ ครบทุกวิชาฟรี พร้อมเฉลย! อัพเดทล่าสุด! 

 

คอร์สติวก.พ. สอบข้าราชการ ครบทุกวิชา!

ข้อสอบก.พ. ติวก.พ. ครบทุกวิชา

 • ติวครบทุกวิชาสำหรับสอบก.พ. สมัครงานข้าราชการ

 • ติวความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย) โดยครูวิว

 • ติวภาษาอังกฤษ โดย KruDew (เน้นพื้นฐาน Grammar, ตะลุยโจทย์เหมือนจริง และเทคนิคทำข้อสอบ)

 • NEW! ติวความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี (กฏหมาย)

 • เรียน Online สะดวก เรียนได้ทุกเวลา

 • แต่ละวิชาเน้นเทคนิคสำหรับคนพื้นฐานน้อย และพาทำข้อสอบแน่นๆ

 

ทดลองติวตอนนี้เลย! (CLICK)