durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
ทุนเต็มจำนวน เรียนต่ออเมริกาที่ฮาวาย ต่อป.โท/เอก ณ University of Hawaiʻi at Mānoa

ทุนเต็มจำนวน เรียนต่ออเมริกาที่ฮาวาย ต่อป.โท/เอก ณ University of Hawaiʻi at Mānoa

มีทุนเต็มจำนวนมาฝากจากประเทศสหรัฐอเมริกา ณ University of Hawaiʻi at Mānoa สถาบันซึ่งอยู่ที่ฮาวาย ทุนนี้มอบโดย ศูนย์ East-West Center ความพิเศษของทุนนี้ที่นอกจากจะเป็นทุนเต็มจำนวน และทุนเรียนต่ออเมริกาสถานที่ยอดนิยมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับทุนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และยังได้เข้าร่วมงานบริการชุมชนและโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำอีกด้วย

ทุนเต็มจำนวน เรียนต่ออเมริกาที่ฮาวาย

ต่อป.โท/เอก ณ University of Hawaiʻi at Mānoa 

 

 

มูลค่าทุนเรียนต่ออเมริกา East-West Center

 

 • ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
 • ที่พักของศูนย์ East-West Center
 • ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ บางส่วน
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา
 • ค่าทำประกันสุขภาพ


 

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนเต็มจำนวน เรียนต่ออเมริกา East-West Center

 

 • เป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ภูมิภาคแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก (คนไทยสมัครได้)
 • จบปริญญาตรี (สำหรับสมัครทุนปริญญาโท) หรือจบปริญญาโท (สำหรับสมัครทุนปริญญาเอก) 
 • มีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 จาก 4.00
 • มีความสนใจด้านการแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ ในเอเชียแปซิฟิก


วิธีการสมัครทุนเต็มจำนวน เรียนต่ออเมริกา East-West Center

 

สมัครเข้าเรียนที่ University of Hawaiʻi at Mānoa สำหรับเทอม Fall 2022 ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://manoa.hawaii.edu/graduate/ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2021 และส่งเอกสารประกอบการสมัครให้สำเร็จภายในวันที่ 10 มกราคม  2022

 

เอกสารที่จำเป็นในการสมัครทุนเต็มจำนวน เรียนต่ออเมริกา East-West Center

 

 • คะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, DUOLINGO เป็นต้น
 • กรอก Application Checklist
 • Application Acknowledgment
 • ทรานสคริปต์
 • Letter of Reference
 • Civic Engagement Letter
 • รายละเอียดพาสปอร์ต
 • CV หรือ Resume

 

วันปิดรับสมัคร :  1 ธันวาคม 2021 ที่ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครเรียนในเว็บไซต์ให้เรียบร้อย จากนั้นก็จะต้องส่งเอกสารให้สำเร็จภายในวันที่ 10 มกราคม 2022 

 

 

ทำความรู้จัก University of Hawaiʻi at Mānoa

 

สำหรับผู้ที่สนใจทุนเต็มจำนวน เรียนต่ออเมริกาทุนนี้ คงอยากรู้จักกับสถาบัน University of Hawaii at Manoa ซึ่งเป็นปลายทางในการไปเรียนต่อ จะขอแนะนำพอสังเขป โดย University of Hawaiʻi at Mānoa ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1907 ตั้งอยู่ในรัฐฮาวาย บริเวณมาโนอา เป็นชุมชนที่ใกล้ๆ กับเมืองฮอนโนลูลู เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก และวิชาชีพในหลากหลายสาขา ยกตัวอย่างสาขาเรียน ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์, ศิลปะและวิทยาศาสตร์, ศิลปะและมนุษยศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ศึกษาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ภาษา วรรณกรรมและภาษาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, สังคมศาสตร์ เป็นต้น

 

จุดเด่นของสถาบันคือโครงการวิจัยที่เข้มข้นและมีความสำคัญ ถือเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ ทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 อันดับแรกในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นักวิจัยของ UH Manoa ยังมีความเชี่ยวชาญในระดับโลก UH Monoa ถือเป็นผู้นำในด้านวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสากล

 

ทุนเต็มจำนวนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่ออเมริกา โดยมูลค่าทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมแบบ 100% นอกจากนี้ยังอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นต้องการดำรงชีวิตระหว่างที่เรียนต่ออเมริกาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ถือเป็นโอกาสดีๆ ที่น่าสนใจ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


 

Note : คะแนนภาษาอังกฤษเป็นคะแนนที่ผู้สมัครต้องใช้ในการสมัครทุน สามารถใช้ได้ทั้ง IELTS และ DUOLINGO

 

DUOLINGO คืออะไร?

 

DUOLINGO คือข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่สามารถสอบได้ผ่านออนไลน์ กำลังเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ข้อดีคือไม่ต้องเดินทางไปสอบที่ศูนย์สอบ ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์โรคระบาด ปัจจุบันสถาบันในต่างประเทศหลายแห่งยอมรับ DUOLINGO รวมถึงในประเทศไทยเองก็กำลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้น อย่างเช่นในตอนนี้สถาบันที่ยอมรับ ได้แก่ MUIC (มหิดลอินเตอร์) BBA จุฬาลงกรณ์ เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

 

 


 

 

เรียนต่อต่างประเทศ ต้องมีคะแนน IELTS หรือ Duolingo

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

 

โดย Wowprae.m