สมัครอินเตอร์ด้วย Duolingo English Test ​​​​​​​มหาวิทยาลัยในไทย ต้องใช้คะแนนเท่าไร

สมัครอินเตอร์ด้วย Duolingo English Test ​​​​​​​มหาวิทยาลัยในไทย ต้องใช้คะแนนเท่าไร

สมัครอินเตอร์หรือหลักสูตรนานาชาติที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติหรือความสามารถนการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถแสดงด้วยใบคะแนนต่างๆ หนึ่งในนั้นก็คือใบคะแนน Duolingo English Test ที่มาจากการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายสถาบันให้การยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ครั้งนี้ทางบทความจึงถือโอกาสนำเกณฑ์คะแนนของมหาวิทยาลัยในไทยที่ยอมรับ Duolingo English Test ในการสมัครอินเตอร์ มาฝากทุกๆ คน เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ

สมัครอินเตอร์ด้วย Duolingo English Test
มหาวิทยาลัยในไทย ต้องใช้คะแนนเท่าไร

 

 

สมัครอินเตอร์ รายชื่อมหาวิทยาลัยในไทยที่รับ Duolingo
 

ปัจจุบันสามารถใช้คะแนน Duolingo English Test สมัครอินเตอร์ได้ในสถาบันเหล่านี้

 

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

โดยสถาบันเหล่านี้ก็ได้มีการกำหนดเกณฑ์คะแนน Duolingo English Test ในการสมัครอินเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละมหาวิทยาลัยและแต่ละคณะและสาขา โดยในครั้งนี้ ทางบทความก็ได้มีการรวบรวมเกณฑ์คะแนนเอาไว้ให้ด้วยในหัวข้อถัดไป เพื่อตอบข้อสงสัยที่ว่าสมัครอินเตอร์ด้วย Duolingo English Test สำหรับมหาวิทยาลัยในไทย ต้องใช้คะแนนเท่าไรกัน 

 

 

สมัครอินเตอร์ มหาวิทยาลัยในไทยใช้ Duolingo English Test เท่าไร

 

 • เศรษฐศาสตร์อินเตอร์ จุฬา (EBA CU) ใช้ Duolingo English Test ≥ 100
 • บริหารธุรกิจอินเตอร์ จุฬา (BBA CU) ใช้ Duolingo English Test ≥ 105
 • นิเทศศิลป์อินเตอร์ จุฬา (CommDe CU) ใช้ Duolingo English Test ≥ 115
 • อักษรศาสตร์อินเตอร์ จุฬา (BALAC CU) ใช้ Duolingo English Test ≥ 115
 • นวัตกรรมบูรณาการ อินเตอร์ จุฬา (BAScii CU) ใช้ Duolingo English Test ≥ 105
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ใช้ Duolingo English Test ≥ 100
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิด (ICT มหิดล) ใช้ Duolingo English Test ≥ 80
 • CMKL University (สถาบันร่วม Carnegie Mellon & สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ใช้ Duolingo English Test ≥ 105
 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ใช้ Duolingo English Test ≥ 95
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคอินเตอร์ ใช้ Duolingo English Test ≥ 80

 

 

สมัครอินเตอร์ เตรียมตัวอย่างไร

 

การสมัครอินเตอร์ หรือสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ส่วนมากสถาบันต่างๆ จะกำหนดเกณฑ์เอาไว้ ในเรื่องของคุณสมบัติภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ดังนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ ข้อมูลการรับสมัครและการเตรียมตัวก่อนสอบภาษาอังกฤษ แนะนำให้เตรียมตัวแบบนี้

 

 1. ลิสต์รายชื่อสาขาและสถาบันที่สนใจเอาไว้
 2. สืบค้นข้อมูลการรับสมัครของปีล่าสุด เช่น เกณฑ์ IELTS เกณฑ์ Duolingo English Test เกณฑ์ TOEFL เป็นต้น
 3. ตะลุยข้อสอบเก่าและดูผลลัพธ์ว่าได้คะแนนถึงตามเกณฑ์ของสาขาและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เล็งไว้หรือไม่
 4. หากคะแนนไม่ถึงจดบันทึกปัญหาของตัวเองว่าอ่อนภาษาอังกฤษส่วนไหน หรืออ่านพาร์ทไหนของข้อสอบนั้นๆ บ้าง 
 5. ติวก่อนสอบจริงสามารถเลือกได้ว่าจะติวเองหรือติวกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ หากเลือกติวกับสถาบัน แนะนำให้เลือกติวคอร์สสำหรับข้อสอบนั้นๆ โดยเฉพาะ เช่น คอร์ส Duolingo English Test คอร์ส IELTS คอร์ส TOEFL เป็นต้น ไม่ควรติวภาษาอังกฤษทั่วไป เพราะไม่ค่อยช่วยในเรื่องของการอัพคะแนนสอบ 
 6. เมื่อคิดว่าพร้อมแล้วก็ทำการสมัครสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเอาคะแนนไปสมัครอินเตอร์กับสาขาและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เล็งไว้ตามลำดับ
 7. หากคะแนนสอบไม่ถึง ต้องสอบใหม่จนกว่าจะถึง เพื่อยื่นสมัครอินเตอร์ตามคุณสมบัติที่ทางสาขากำหนดไว้

 

 

สมัครอินเตอร์ ข้อแนะนำเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษ

 

 1. ใบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เช่น คะแนน Duolingo English Test) มักมีอายุ 2 ปี สามารถสอบล่วงหน้าก่อนยื่นสมัครอินเตอร์ได้ภายใน 2 ปี
 2. ควรวางแผนเรื่องการสอบให้ดีว่าจะเลือกสอบข้อสอบอะไร สามารถพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบประกอบได้ (ทั้งนี้ควรศึกษาข้อมูลให้ดีด้วยว่าสาขาที่จะสมัครยอมรับคะแนนสอบของอะไรบ้าง)

 

 • ค่าสอบ Duolingo English Test ≈ 1,600 บาท
 • ค่าสอบ IELTS ≈ 6,900 บาท
 • ค่าสอบ TOEFL ≈ 6,200 บาท

 

 1. ก่อนสมัครสอบควรมั่นใจว่าจะสามารถสอบได้คะแนนตามเป้า เพื่อที่จะไม่ต้องสอบใหม่หลายครั้ง ซึ่งสินเปลืองค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

 

สมัครอินเตอร์ ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ ปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยในไทย ยอมรับคะแนน Duolingo English Test มากขึ้น ซึ่งเป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่สะดวก สามารถสอบที่ไหนก็ได้บนออนไลน์ ง่ายต้อการทำข้อสอบ ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปศูนย์สอบ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีปัญหาเรื่องโรคระบาด Covid-19 สนใจสมัครอินเตอร์ด้วย Duolingo English Test อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ

 

สามารถอ่านบทความ Duolingo English Test รีวิวที่ครบที่สุดได้ที่นี่ 


 
 

สมัครอินเตอร์ ต้องมีคะแนน Duolingo English Test

 

 • คอร์ส Duolingo English Test ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทุกพาร์ท
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกัน
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติวมายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 


 

โดย Wowprae.m