วิธีถามทางในภาษาจีนแบบง่ายๆ แต่ได้ประสิทธิภาพ แบบที่คนเริ่มเรียนจีนก็พูดได้ชัวร์

วิธีถามทางในภาษาจีนแบบง่ายๆ แต่ได้ประสิทธิภาพ แบบที่คนเริ่มเรียนจีนก็พูดได้ชัวร์

เอาตัวรอดง่ายๆ เวลาต้องถามทางตอนไปเที่ยวประเทศจีน หรือเจอคนจีนมาถามทาง ด้วยการเรียนวิธีพูดง่ายๆ แบบที่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ใช้ได้กันเถอะ!

        การถามทางหรือบอกทางนั้นเป็นความรู้พื้นฐานที่เพื่อนๆ ต้องเรียนรู้เมื่อเริ่มต้นเรียนภาษาจีน เนื่องจากการบอกหรือถามทางนั้นเป็นสิ่งที่เราพบเจอได้บ่อยๆ ไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันอย่างการไปเที่ยวที่จีนแล้วไม่รู้จักทาง การเจอคนจีนในไทยที่หลงทางต้องการความช่วยเหลือ หรือการทำข้อสอบที่อาจจะมีโจทย์ให้เราเขียนบอกทางเป็นต้น ซึ่งเพื่อนๆ ที่เรียนจีนบางคนอาจรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรเลย เนื่องจากไม่รู้ว่าจะต้องพูดอย่างไรให้ถูกต้อง ดังนั้นบทความในวันนี้จะมาสอนคำศัพท์พื้นฐาน และรูปประโยคที่ใช้บ่อย รวมไปถึงคำแนะนำในการใช้คำเหล่าให้ถูกต้องถามสถานการณ์ รับรองว่าเพื่อนๆ จะสามารถนำไปใช้พูดกับคนจีนได้อย่างมั่นใจแน่นอนค่ะ

The foreigner woman holds a map and tries to ask the locals for directions.


 

สารบัญ


 

การถามทางในภาษาจีน

        การถามทางในภาษาจีนนั้น สิ่งสำคัญและควรทำเป็นอย่างแรกก่อนเริ่มบทสนทนานั้นๆ คือการกล่าวทักทาย และการขอโทษที่รบกวนเวลา เพื่อเป็นการแสดงมารยาทต่อผู้ถูกถาม

 

“您好,请问……”

(Nín hǎo, qǐngwèn……)

สวัสดีครับ/ค่ะ ไม่ทราบว่า……

 

        จากนั้นค่อยตามด้วยการถามทาง โดยจะแบ่งการถามทางออกเป็นสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ :

การถามทางแบบระบุสถานที่อย่างชัดเจน

        ในกรณีที่ต้องการถามทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ระบุชัดเจนจะมีรูปแบบประโยคคำถามที่ใช้บ่อยๆ ดังนี้

 • ……在哪里

……zài nǎ lǐ?

……อยู่ที่ไหน?

ตัวอย่างเช่น 蓝天大酒店在哪里?(โรงแรมหลันเทียนอยู่ไหนหรอคะ?)

 

 • ……怎么走

……zěnme zǒu?

……ไปยังไง?

ตัวอย่างเช่น 国立法政大学怎么走?(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังไงหรอคะ?)

 

 • 怎么去……

Zěnme qù……ne?

จะไป……ยังไง?

ตัวอย่างเช่น 怎么去百丽宫?(จะไปพารากอนยังไงหรอคะ?)

 

การถามทางแบบไม่ได้ระบุสถานที่ให้ชัดเจน

        ในกรณีที่ต้องการถามทางไปยังสถานที่ที่ไม่ได้มีการระบุชี้ชัดนั้น มักจะมีรูปแบบการถามที่ใช้บ่อยๆ ดังนี้

 • 这附近有……

Zhè fùjìn yǒu……ma?

แถวนี้มี……ไหม?

ตัวอย่างเช่น 这附近有医院?(แถวนี้มีโรงพยาบาลไหมคะ?)

 

 • 最近的……在哪里

Zuìjìn de……zài nǎ lǐ?

……ที่ใกล้ที่สุดอยู่ไหน?

ตัวอย่างเช่น 最近的地铁站在哪里?(สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนหรอคะ?)

 

การถามระยะทางและการโดยสารรถสาธารณะ

        ในกรณีที่ต้องการถามถึงระยะห่างระหว่างจุดที่ยืนอยู่กับสถานที่เป้าหมายแล้ว จะมีรูปประโยคที่ใช้บ่อยๆ ดังนี้

 • ……离这里有多远

……lí zhè lǐ yǒu duō yuǎn?

……อยู่ห่างจากตรงนี้เท่าไหร่?

ตัวอย่างเช่น 警局离这里有多远?(สถานีตำรวจอยู่ห่างจากตรงเท่าไหร่?)

 

 • …………有多远

Cóng……dào……yǒu duō yuǎn?

จาก……ไป……ไกลแค่ไหน?

ตัวอย่างเช่น 我家你家有多远?(จากบ้านฉันไปบ้านเธอไกลแค่ไหน?)

 

        ในกรณีที่ต้องการถามถึงวิธีการโดยสารรถสาธารณะไปยังสถานที่เป้าหมาย จะมีรูปประโยคที่ใช้บ่อยๆ ดังนี้

 • ……该坐几路公交车?

Qù……gāi zuò jǐ lù gōngjiāo chē?

จะไป……ควรต้องนั่งรถเมล์สายไหน?

ตัวอย่างเช่น 北大该坐几路公交车?(จะไปมหาวิทยาลัยปักกิ่งควรนั่งรถเมล์สายไหนหรอคะ?)

 

 • …………要坐几路公交车

Cóng……dào……yào zuò jǐ lù gōngjiāo chē?

จาก……ไปยัง……ต้องนั่งรถเมล์สายไหน?

ตัวอย่างเช่น 北大西单要坐几路公交车?(จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งไปซีตันต้องนั่งรถเมล์สายไหนคะ?)

 

 • ……怎么坐地铁

Qù……zěnme zuò dìtiě?

จะไป……ต้องนั่งรถไฟฟ้าไปยังไง?

ตัวอย่างเช่น 故宫怎么坐地铁?(จะไปพระราชวังต้องห้ามต้องนั่งรถไฟฟ้าไปยังไงหรอคะ?)

Asian girl holding mobile phone and trying to take selfie with the palace.

  

การบอกทางในภาษาจีน

        ในการบอกทางนั้นบางครั้งก็ดูยากเกินไป เนื่องจากต้องอาศัยการรู้คำศัพท์ภาษาจีนจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นคำที่คนไทยไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆ ทำให้ไม่คุ้นเคย หรืออาจไม่รู้ว่าต้องพูดอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง เนื้อหาในส่วนนี้จึงจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ :

 

คำศัพท์และรูปประโยคที่เกี่ยวกับทิศทาง

 1. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับทิศทาง

 • 往前走

wǎng qián zǒu

เดินตรงไป

 

 • 往左拐

wǎng zuǒ guǎi

เลี้ยวซ้าย

 

 • 往右拐

wǎng yòu guǎi

เลี้ยวขวา

 

 • 沿着

Yánzhe

เดินไปตามทาง

 

 • 一直

Yīzhí

ไปเรื่อยๆ

 

 • 经过

jīng guò

เดินผ่าน

 

 • 过马路

guò mǎlù

ข้ามถนน

7 Basic Chinese Vocabulary about direction

 

 1. รูปประโยคที่เกี่ยวกับทิศทาง

 • 沿着这条路往前走。

yánzhe zhè tiáo lù wǎng qián zǒu.

เดินตรงไปตามถนนเส้นนี้

 

 • ……往左/右拐

Zài……wǎng zuǒ/yòu guǎi.

เลี้ยวซ้าย/ขวาตรง……

ตัวอย่างเช่น 学校那里往右拐。(เลี้ยวขวาตรงโรงเรียน)

 

 • 一直走到……。

Yīzhí zǒu dào…….

เดินตรงไปจนถึง……

ตัวอย่างเช่น 一直走到医院。(เดินตรงไปเรื่อยๆ จนถึงโรงพยาบาล)

 

 • 经过……

Jīngguò……hòu.

หลังจากเดินผ่าน……แล้ว

ตัวอย่างเช่น 经过超市,到车站。(หลังจากเดินผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต และถึงป้ายรถเมล์แล้ว)

 

รูปประโยคที่เกี่ยวกับตำแหน่ง

 • …………前面

……zài……qiánmiàn.

……อยู่ด้านหน้าของ……

ตัวอย่างเช่น 学校公园的前面。(โรงเรียนอยู่ด้านหน้าของสวนสาธารณะ)

 

 • …………左边

……Zài……zuǒbiān.

……อยู่ด้านซ้ายของ……

ตัวอย่างเช่น 我家商场的左边。(บ้านของฉันอยู่ด้านซ้ายของห้างสรรพสินค้า)

 

 • …………右边

……Zài……yòubiān.

……อยู่ด้านขวาของ……

ตัวอย่างเช่น 咖啡店警局的右边。(ร้านกาแฟอยู่ด้านขวาของสถานีตำรวจ)

 

 • …………旁边

……Zài……pángbiān.

……อยู่ข้างๆ ……

ตัวอย่างเช่น 邮局超市的旁边。(ไปรษณีย์อยู่ข้างๆ ซูเปอร์มาร์เก็ต)

 

 • …………对面

……Zài……duìmiàn.

……อยู่ตรงข้าม ……

ตัวอย่างเช่น 银行水果店的对面。(ธนาคารอยู่ตรงข้ามร้านขายผลไม้)

 

 • …… …………中间

…… Zài……hé……zhōngjiān.

……อยู่ตรงกลางระหว่าง……กับ……

ตัวอย่างเช่น 酒店便利店饭馆的中间。(โรงแรมอยู่ตรงกลางระหว่างร้านสะดวกซื้อกับร้านอาหาร)

 

 • ……在这条路的尽头

……Zài zhè tiáo lù de jìntóu.

……อยู่ตรงสุดถนนเส้นนี้

ตัวอย่างเช่น 书店在这条路的尽头。(ร้านหนังสืออยู่ตรงสุดถนนเส้นนี้)

A woman is reading a book at the bookstore located on a street corner.

 

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับจุดสังเกตบนถนน

 • 车站

chēzhàn

ป้ายรถเมล์, สถานีรถ

 

 • 拐角处

guǎijiǎo chù

หัวมุมถนน

 

 • 红绿灯

Hónglǜdēng

สัญญาณไฟจราจร

 

 • 斑马线

Bānmǎxiàn

ทางม้าลาย

 

 • 丁字路口

dīngzì lùkǒu

สามแยกไฟแดง

 

 • 十字路口

shízì lùkǒu

สี่แยกไฟแดง

People are crossing the road at the zebra crossing.

 


 

ตัวอย่างสถานการณ์การถาม-บอกทาง

        บทความในวันนี้จะจำลองบทสนทนาการสอบถามทางและการบอกทาง เพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆ เข้าใจได้มากขึ้น และรู้ว่าจะนำคำต่างๆ ที่ได้เรียนนั้นมาใช้จริงได้อย่างไร

 

A map for the example of conversation dialog.

 

สถานการณ์ที่ 1

A : 您好,请问咖啡店怎么走?

      Nín hǎo, qǐngwèn kāfēi diàn zěnme zǒu?

      สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าร้านกาแฟไปยังไงหรอคะ?

 

B : 在第一个十字路口过马路,然后往前走,咖啡店就在警局和学校的中间。

zài dì yī gè shízì lùkǒu guò mǎlù, ránhòu wǎng qián zǒu, kāfēi diàn jiù zài jǐng jú hé xuéxiào de zhōngjiān.

ข้ามถนนตรงสี่แยกไฟแดงแรก หลังจากนั้นเดินตรงไป ร้านกาแฟจะอยู่ตรงกลางระหว่างสถานีตำรวจกับโรงเรียน

 

A : 谢谢!

      Xièxiè!

      ขอบคุณค่ะ!

 

B : 不客气。

      Bù kèqì.

      ไม่เป็นไร

 

สถานการณ์ที่ 2

A : 您好,请问这附近有公园吗?

      Nín hǎo, qǐngwèn zhè fùjìn yǒu gōngyuán ma?

      สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าใกล้ๆ นี้มีสวนสาธารณะไหมครับ?

 

B : 有。

      Yǒu.

      มีค่ะ

 

A : 公园离这里有多远?

      Gōngyuán lí zhè lǐ yǒu duō yuǎn?

      สวนสาธารณะอยู่ไกลจากที่นี่แค่ไหนครับ?

 

B : 离这里不太远,走路 20 分钟就到了。

      Lí zhè lǐ bù tài yuǎn, zǒulù 20 fēnzhōng jiù dàole.

      อยู่ห่างจากตรงนี่ไม่ไกล เดินประมาณ 20 นาทีก็ถึงแล้วค่ะ

 

A : 我怎么去那个公园呢?

      Wǒ zěnme qù nàgè gōngyuán ne?

      ผมจะไปสวนสาธารณะนั้นได้ยังไงครับ?

 

B : 你就先在十字路口过马路,看到动物园后再过一次马路,然后一直往前走,经过便利店后,就能看到公园了。

Nǐ jiù xiān zài shízìlù kǒuguò mǎlù, kàn dào dòngwùyuán hòu zàiguò yīcì mǎlù, ránhòu yīzhí wǎng qián zǒu, jīngguò biànlì diàn hòu, jiù néng kàn dào gōngyuánle.

คุณต้องข้ามถนนตรงสี่แยกไฟแดงนี้ก่อน เมื่อเจอสวนสัตว์แล้วให้ข้ามถนนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นให้เดินตรงไป เมื่อเดินผ่านร้านสะดวกซื้อแล้วก็จะเจอสวนสาธารณะ

 

A : 谢谢!

      Xièxiè!

      ขอบคุณครับ!


 

        หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว เชื่อว่าคงช่วยให้เพื่อนๆ เก่งและเข้าใจในการบอกและถามทางในภาษาจีนมากขึ้น แน่นอนว่ารูปแบบประโยคเหล่านี้เป็นเพียงรูปประโยคง่ายๆ ที่เข้าใจความหมายและใช้ได้ไม่ยาก ที่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีน หรือคนที่ต้องการคู่มือเป็นแนวทางในการใช้เพียงเท่านั้น ในความเป็นจริงเพื่อนๆ สามารถลองใช้รูปประโยคแบบอื่นๆ ได้อีกมากมายเลยค่ะ 

        แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือควรหมั่นฝึกฝนการใช้ภาษาจีนบ่อยๆ เพื่อเพิ่มระดับความรู้ทางภาษาจีนของตัวเองให้มากขึ้น และถ้าเพื่อนๆ คนไหนที่รู้สึกว่าการเริ่มเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองมันยากเกินไป สามารถลองเริ่มต้นด้วยการเรียนคอร์ส Chinese Buffet เพราะในคอร์สนี้ไม่เพียงแต่จะรวบรวมเนื้อหาที่สำคัญของภาษาจีนระดับต้นแล้ว ยังช่วยให้เพื่อนเรียนจีนได้อย่างเป็นระบบและมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น รับรองว่าสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างง่ายๆ เรียนจบแล้วพูดภาษาจีนได้แน่นอนค่ะ

 

Learning Chinese with Chinese Buffet course by ChineseHack with guarantee result.

 

Red Facebook inbox button with the mouse click.