opd_premium คอร์สเรียน ภาษาจีนออนไลน์ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

คอร์สเรียน ภาษาจีนออนไลน์ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

รวมคอร์สติวภาษาจีนพื้นฐานจนถึงระดับการสอบ HSK3 ครอบคลุมทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

  • ครูสุ่ยหลินโอเพ่นดูเรียน
  • ไจ่ไจ๋ โอเพ่นดูเรียน

สิ่งที่คุณจะได้รับ
  • รวม 4 คอร์สเรียนภาษาจีน
  • เพียงวันละ 30 นาทีก็เก่งจีนขึ้นได้
  • ปูพื้นฐานเรียนภาษาจีน
  • บทเรียนเริ่มจากง่าย จนสื่อสารประโยคยาวได้
  • แบบฝึกหัดการเขียน พร้อมเทคนิคการจำ
  • เก่งภาษาจีนได้จริง ในเวลาอันสั้น
  • ครบเทคนิคการสอบ HSK3 ตะลุยโจทย์ผ่านฉลุย
intro video
คอร์สเรียนภาษาจีน สนทนาทั่วไป
intro video
คอร์สติว HSK 3 เน้นทำข้อสอบ
intro video
คอร์สเรียน PinYin ออกเสียงอย่างถูกต้อง
intro video
สมุดจำจีน ตัวช่วยลับ ให้คุณเก่งจีนขึ้น 100%

ความสำเร็จของผู้เรียน

คอร์ส คอร์สเรียน ภาษาจีนออนไลน์ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ มีอะไรบ้าง ?

Quick Chinese ภาษาจีนเพื่อการสนทนาเบื้องต้น

คอร์สเรียนภาษาจีนกลาง ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เน้นสาระ ความสนุก เข้าใจง่าย นำมาใช้ได้จริง

Pinyin

คอร์สเรียนพินอิน เรียนรู้พินอินตั้งแต่ต้น เริ่มจากการฝึกออกเสียงทุกตัว จนกระทั่งเจาะลึกเรื่องพินอินทุกเรื่อง

HSK3 ผ่านฉลุยกับสุ่ยหลิน

คอร์สติว HSK3 แนวใหม่ เน้นเรียนเร็ว เรียนสบาย ทำโจทย์ได้ง่ายๆ ไม่ต้องแปลทุกคำ การันตี 200 คะแนน

ภาษาจีนระดับต้น

ครอบคลุมเนื้อหาคำศัพท์ ตัวบท ไวยากรณ์ แบบฝึกหัด ตามบทเรียนในหนังสือ ภาษาจีนระดับต้น 1