ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ถอดสูตร Conver ในชีวิตประจำวัน

ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ถอดสูตร Conver ในชีวิตประจำวัน

อยากฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ ด้วยวิธีจำโครงสร้างไปใช้ 1 โครงสร้างแต่งได้ 100 ประโยค ถ้าสนใจคลิกเข้ามาอ่านเลยเธอ!

 

ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ถอดสูตร Conver ในชีวิตประจำวัน

 

มีนักเรียนหลายคนอยากให้ครูดิวช่วยสอนแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้ที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน เดี๋ยวครูดิวจะสอนให้โดยในบทความนี้ครูจะสอนเธอแต่งประโยคโดยใช้สูตรถอดโครงสร้างประโยคจากหนังสือถอดสูตร Conver มาอิงเป็นหลักเพื่อความเข้าใจง่ายในการต่อเติมคำในประโยคนะเธอ

 

1. ประโยคแนะนำตัวสั้น ๆ ง่าย ๆ

 

My name is + ชื่อของเรา. I’m from + ชื่อเมือง/ประเทศ.

 

ครูดิวให้โครงสร้างไปแต่งประโยคแนะนำตัวภาษาอังกฤษที่สั้นและรวบง่ายทั้งชื่อและที่อยู่คร่าว ๆของเราให้ โดยตรง (ชื่อของเรา) กับ (ชื่อเมือง/ประเทศ) ให้หยิบคำมาเติมตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ เช่น

 

 • My name is Dewy. I’m from London.
  /มาย-เนม-อิส-ดิววี-ไอม-เฟริม-ลันเดิน/

(ฉันชื่อดิววี่ ฉันมาจากกรุงลอนดอน)

 • My name is Charles Johnson, I’m from New York City.
  /มาย-เนม-อิส-ชาร์ลสฺ-จอห์นเซิน-ไอม-เฟริม-นิว-ยอร์ค-ซิที/

(ฉันชื่อชาร์ลส์ จอห์นสัน ฉันมาจากมหานครนิวยอร์ค)

 

2. ประโยคบอกอาชีพ

 

S. + is/am/are + a/an ชื่ออาชีพ.

 

อีกประโยคหนึ่งที่ใช้พูดกันทุกวันคือการแนะนำอาชีพที่เราหรือคนอื่นทำคืออะไร โดยโครงสร้างที่ต้องจำไปแต่งประโยคให้ดูตรง (ประธาน / S. Subject) ว่าเราจะให้ประธานเป็นใคร ส่วน (ชื่ออาชีพ) ให้ใช้คำนามอาชีพมาเติมได้เลยค่ะ เช่น 

 

 • I am a teacher.
  /ไอ-แอม-เออะ-ทีเชอร์/

(ฉันเป็นครู)

 • Jane is an engineer.
  /เจน-อิส-เอิน-เอนจิเนียร์/

(เจนเป็นวิศวกร)

 • You are a student.
  /ยู-อาร์-เออะ-สติวเดินทฺ/

(คุณเป็นนักเรียน)

 

3. ประโยคถามทาง

 

Could you please tell me how to get to + the ชื่อสถานที่?

 

ประโยคถามทางเป็นประโยคในชีวิตประจำวันที่เรามักได้ยินและต้องใช้กันบ่อยเหมือนกัน วิธีแต่งประโยคภาษาอังกฤษคือใช้โครงสร้างนี้มาอิงและเติมคำนาม (ชื่อสถานที่) หลัง get to ได้เลยค่ะ เช่น

 

 • Could you please tell me how to get to the police station?
  /คูด-ยู-พลีซ-เทล-มี-ฮาว-ทู-เกท-ทู-เดอะ-เพอะลีซ-สเตเชิน/

(รบกวนช่วยบอกทางไปสถานีตำรวจหน่อยได้ไหม)

 • Could you please tell me how to get to the 24-hour shop?
  /คูด-ยู-พลีซ-เทล-มี-ฮาว-ทู-เกท-ทู-เดอะ-ทเวนที-โฟรฺ-อาวเวอะ-ชอพ/

(รบกวนช่วยบอกทางไปร้านค้า 24 ชั่วโมงหน่อยได้ไหม)

 

4. ประโยคบอกสิ่งที่กำลังทำอยู่

 

S. + is/am/are + V. ing.

 

ประโยคนี้ทุกคนได้พูดกันทุกวันแน่ค่ะ เพราะไม่ว่าจะบอกเองหรือคนอื่นถามแล้วเราตอบ ดังนั้นถ้ามีคนถามว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ เราต้องแต่งประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้าง Present Continuous ซึ่งจุดที่เธอต้องโฟกัสคำคือ (ประธาน / S.Subject) และ (กริยา V. ing) ในการเล่าสิ่งที่เราทำค่ะ เช่น

 

 • I am doing my homework.
  /ไอ-แอม-ดูอิง-มาย-โฮมเวิร์ค/

(ฉันกำลังทำการบ้านอยู่)

 • They are playing football.
  /เดย์-อาร์-เพลย์อิง-ฟุทบอล/

(พวกเขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่)

 • Joe is making a cake.
  /โจ-อิส-เมคิง-เออะ-เคก/

(โจกำลังทำเค้กอยู่)

 

✿ หนังสือถอดสูตร Conver พร้อมคอร์สเรียน ✿

 

5. ประโยคถามหาสิ่งของ

 

I’m looking for + a/an/the สิ่งของ.

 

ประโยคถามหาสิ่งของก็เป็นแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้ง่ายเหมือนกัน ครูแนะนำให้ใช้ looking for จะดีกว่าค่ะ เพราะสามารถใช้พูดตอนหาของทั่วไปก็ได้หรือเอาไปพูดกับพนักงานขายของตอนเข้าร้านค้าได้เหมือนกัน โดยหลัง for ก็ตามด้วย (N. สิ่งของ) ได้เลยค่ะ เช่น

 

 • I’m looking for a nice and beautiful suit.
  /ไอม-ลุคคิง-ฟอร์-เออะ-ไนซฺ-แอนดฺ-บิวทิเฟิล-ซูท/

(ฉันกำลังหาเสื้อสูทดี ๆ สวย ๆ สักตัว)

 • I’m looking for my phone.
  /ไอม-ลุคคิง-ฟอร์-มาย-โฟน/

(ฉันกำลังหาโทรศัพท์ของฉัน)

 • I’m looking for an air freshener.
  /ไอม-ลุคคิง-ฟอร์-เอิน-แอร์-เฟรชเนอร์/

(ฉันกำลังหาสเปรย์ปรับอากาศ)

 

6. ประโยคชวนคนอื่นทำอะไรบางอย่าง

 

Let’s + V. inf.

 

ชวนใครไปทำอะไรก็เป็นประโยคที่พูดบ่อย การแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้แค่ Let’s แล้วเติม (V. inf) เข้าไปก็ได้ประโยคชวนที่สมบูรณ์แล้ว ง่ายมากเลยเธอ เช่น

 

 • Let’s have a drink.
  /เลทซฺ-แฮฟ-เออะ-ดริงคฺ/

(มาหาอะไรดื่มกัน)

 • Let’s eat.
  /เลทซฺ-อีท/

(มาทานข้าวกัน)

 • Let’s go.
  /เลทซฺ-โก/

(ไปกันเถอะ)

 

7. ประโยคถามว่าคนอื่นว่าว่างวันไหนบ้าง

 

Are you free on + ชื่อวัน?

 

ถ้าเธออยากถามคนอื่นว่าวันไหนบ้าง ให้ใช้โครงสร้างนี้ไปแต่งประโยคได้เลยค่ะ ให้ปรับแค่ (ชื่อวัน) เท่านั้นก็ใช้ได้เลยค่ะ เช่น

 

 • Are you free on Saturday?
  /อาร์-ยู-ฟรี-ออน-แซเทอะเดย์/

(วันเสาร์คุณว่างไหม)

 • Are you free on Friday?
  /อาร์-ยู-ฟรี-ออน-ฟรายเดย์/

(วันศุกร์คุณว่างไหม)

 

8. ประโยคแสดงความคิดเห็น

 

Such a/an + adj. + N..

 

ถ้าเธออยากแต่งประโยคแสดงความเห็นเป็นภาษาอังกฤษ ครูแนะนำให้ใช้โครงสร้างนี้เหมือนกันค่ะ คำที่ต้องเติมมีแค่ (adj.) ที่แสดงถึงคุณภาพหรือความเห็นแล้วตามด้วย (N.) คำนามของสิ่งที่เราให้ความเห็นค่ะ เช่น

 

 • Such a nice person.
  /ซัช-เออะ-ไนซ์-เพอร์เซิน/

(ช่างเป็นคนที่ดีจริง ๆ)

 • Such a great book.
  /ซัช-เออะ-เกรท-บุค/

(ช่างเป็นหนังสือที่เยี่ยมจริง ๆ)

 • Such a naughty boy
  /ซัช-เออะ-นอที-บอย/

(ช่างเป็นเด็กที่ดื้อจริง ๆ)

 

9. ประโยคบอกอาการป่วย

 

I have + a/an N. อาการป่วย.

 

อยากบอกว่าป่วยเป็นอะไรก็ถือว่าใช้พูดบ่อยเหมือนกัน ให้ยึดโครงสร้างประโยคนี้แล้วเปลี่ยนแค่ (a/an N. อาการป่วย) ก็พอค่ะเธอ จำไปใช้พูดได้เลย เช่น

 

 • I have a cold.
  /ไอ-แฮฟ-เออะ-โคลดฺ/

(ฉันเป็นไข้)

 • I have a headache.
  /ไอ-แฮฟ-เออะ-เฮเดค/

(ฉันปวดหัว)

 • I have COVID-19.
  /ไอ-แฮฟ-โควิด-ไนนฺทีน/

(ฉันป่วยเป็นโควิด-19)

 

10. ประโยคขอความช่วยเหลือ

 

Would you mind + V. -ing?

 

ประโยคสุดท้ายเป็นประโยคที่ครูดิวอยากสอนเธอแต่งมาก เพราะยังไงก็ได้ใช้แน่นอนในไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็คือประโยคขอให้ช่วยทำอะไรซึ่งก็แต่งง่ายเหมือนกันค่ะเธอ แค่เลือกกริยาที่เราอยากบอกให้ใครช่วยอะไรแล้วผันเป็น (V. -ing) ก็ใช้ได้แล้วเธอ เช่น

 

 • Would you mind closing the door?
  /วูด-ยู-มายดฺ-โคลซิง-เดอะ-ดอร์/

(รบกวนคุณช่วยปิดประตูได้ไหม)

 • Would you mind helping me?
  /วูด-ยู-มายดฺ-เฮลพิง-มี/

(รบกวนคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม)

 • Would you mind reading this note for me?
  /วูด-ยู-มายดฺ-รีดิง-ดิส-โนทฺ-ฟอร์-มี/

(รบกวนคุณช่วยอ่านโน๊ตใบนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม)

 

ทั้ง 10 ประโยคนี้เป็นประโยคที่ครูยกมาให้พวกเธอลองเอาโครงสร้างไปฝึกแต่งดูนะคะ ลองหาศัพท์หาคำที่ใช้กับประโยคนี้ได้มาต่อเติมเพื่อประยุกต์ไปใช้พูดได้อีกหลาย 100 ประโยค หลายสถานการณ์เลย ยังมีอีกหลายประโยคที่มีสอนอยู่ในหนังสือถอดสูตร Conver เลยน้า หากสนใจคลิกรูปด้านล่างได้เลยค่ะ

 

✿ หนังสือถอดสูตร Conver พร้อมคอร์สเรียน ✿

 • เนื้อหาอัดแน่น 15 บท 75 โครงสร้าง
 • เรียนภาษาอังกฤษแบบธีมหนังสนุกพร้อมได้ความรู้
 • ฝึกแต่งประโยคง่าย ๆด้วยสูตรถอดโครงสร้าง
 • เข้าใจแกรมมาร์ง่าย ๆด้วยเทคนิคของครูดิว
 • ฝึกพูดให้เหมือนฝรั่งด้วยเทคนิคจากอาจารย์อดัม
 • มีแบบฝึกหัดบทสนทนาให้ทำพร้อมเฉลยและคำอธิบาย
 • ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ มีคำอ่านให้ไม่ต้องกลัวอ่านไม่ออก
 • พิเศษ! แถมวิดีโอบทสนทนาและวิดีโอสอนเห็นภาพเข้าใจกว่าเดิมเมื่อซื้อพร้อมคอร์ส