ประโยคขอร้อง-ปฏิเสธ พูดภาษาอังกฤษยังไงได้บ้าง มาถอดสูตร Conver กัน!

ประโยคขอร้อง-ปฏิเสธ พูดภาษาอังกฤษยังไงได้บ้าง มาถอดสูตร Conver กัน!

ถ้าเราต้องการขอร้องหรือขอให้ช่วย เราพูดภาษาอังกฤษยังไงได้บ้าง แล้วถ้าเราช่วยไม่ได้ต้องปฏิเสธ จะใช้ประโยคแบบไหนดีถึงจะสุภาพและดูดีที่สุดในภาษาอังกฤษ คลิกเข้ามาอ่านได้เลยค่ะ!

 

ประโยคขอร้อง-ปฏิเสธ
พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงได้บ้าง
มาถอดสูตร Conver กัน!

 

ประโยคขอร้อง

            เบื้องต้นครูดิวจะสอนประโยคขอร้องภาษาอังกฤษก่อน โดยหลัก ๆที่สอนจะเป็นโครงสร้างที่มีความหมายออกมาสุภาพและใช้กันในชีวิตประจำวัน จะมีประโยคอะไรบ้างมาเรียนกันเลยค่ะ

 

Would you mind + V. ing (สิ่งที่ขอให้ช่วย)?
วูด     ยู    ไมดฺ                                           ?

 

            ประโยคนี้แปลว่า “คุณช่วย…ได้ไหมครับ/คะ” ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นให้ทำอะไรให้เราได้เลยค่ะ เช่น Would you mind turning on the lights? “คุณช่วยเปิดไฟให้หน่อยได้ไหม” หลักการจำง่าย ๆค่ะ แค่ใช้ Would you mind นำหน้าแล้วตามด้วยกริยาเติม -ing (+ กรรม) เท่านี้ก็เป็นประโยคขอร้องภาษาอังกฤษไว้ใช้ขอความช่วยเหลือที่สมบูรณ์แล้วก็มีความสุภาพใช้พูดได้กับทุกคนเลยค่ะ

เช่น
/วูด-ยู-ไมดฺ-แพซซิง-มี-แดท-เพเพอร์/
Would you mind passing me that paper? - คุณช่วยส่งกระดาษใบนั้นมาให้ฉันได้ไหมคะ

ตัวอย่างบทสนทนา
    /วูด-ยู-ไมดฺ-มูฟวิง-เดอะ-แชร์/
A: Would you mind moving the chair? - คุณช่วยเลื่อนเก้าอี้ให้หน่อยได้ไหมครับ
    /แกลด-ทู/
B: Glad to. - ยินดีเลยค่ะ  

 

May I + V. ไม่ผัน/ไม่เติม (สิ่งที่ขอให้ช่วย)?
เมย์ ไอ                                                                 ?

 

            ประโยคนี้แปลว่า “ฉัน/ผมขอ…ได้ไหมครับ/คะ” ถือว่าเป็นประโยคขอร้องภาษาอังกฤษที่ใครหลายคนต้องรู้จักแน่ ๆค่ะ เพราะครูที่โรงเรียนสอนมาแล้วกับ May I go to toilet, please? ในคาบวิชาภาษาอังกฤษ ประโยคนี้ถือว่าเป็นประโยคขอร้องเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ทำอะไรหรือไปไหนที่สุภาพเหมือนกันค่ะและสั้นกว่าประโยคข้างบน ขึ้นด้วย May I แล้วตามด้วยกริยา Infinitive ไม่ผัน/ไม่เติม (+ กรรม) ก็พอค่ะ

เช่น
/เมย์-ไอ-ยูส-เยอรฺ-เคิมพิวเทอร์/
May I use your computer? - ฉันขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้ไหมคะ

ตัวอย่างบทสนทนา
    /เมย์-ไอ-แฮฟ-ซัม-เอิฟ-เยอรฺ-แคนดี/
A: May I have some of your candy? - ผมขอทานลูกอมของเธอได้ไหมครับ
    /เยส, ยู-เมย์/
B: Yes, you may. - ได้เลยคุณทานได้ค่ะ

 

ถอดสูตร Conver พูดENGเก่งไว ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ 

 

Would you help me + V. ไม่ผัน/ไม่เติม (สิ่งที่ขอให้ช่วย)?
วูด      ยู      เฮลพฺ     มี                                                             ?

 

            ประโยคนี้แปลว่า “รบกวนคุณช่วยฉัน…หน่อยได้ไหมครับ/คะ” เป็นการขอร้องให้ใครช่วยทำอะไรในภาษาอังกฤษที่ใช้กันเป็นชีวิตประจำวันอีกประโยคหนึ่งที่นิยมใช้กัน หลักการใช้คือ Would you help me + กริยา Infinitive (+ กรรม) ได้เลยค่ะ 

เช่น
/วูด-ยู-เฮลพฺ-มี-เมค-ซัม-คอฟฟี/
Would you help me make some coffee? - รบกวนคุณช่วยฉันชงกาแฟหน่อยได้ไหมคะ

ตัวอย่างบทสนทนา
    /วูด-ยู-เฮลพฺ-มี-พริเพร์-เดอะ-ดาคิวเมินทซฺ/
A: Would you help me prepare the documents? - รบกวนคุณช่วยฉันเตรียมเอกสารหน่อยได้ไหมคะ
    /เยียห์, เชอรฺ-ไอ-วิล-เฮลพฺ-ยู/
B: Yeah, sure. I will help you. - ได้เลย ฉันจะช่วยคุณเอง

 

            และ 3 ประโยคก็เป็นประโยคขอร้องที่พวกเธอควรนำไปใช้เมื่อเราต้องขอใครทำอะไรหรือขอให้ใครช่วยนะคะ เอาไปพูดในที่ทำงานก็ได้ค่ะ ทีนี้เราได้เห็นตัวอย่างบทสนทนาไปแล้วว่าการตอบรับโดยยินดีไปช่วยพูดอย่างไรบ้าง คราวนี้เป็นคิวของประโยคปฏิเสธ เพราะเราทุกคนก็ไม่ได้มีความสะดวกที่จะช่วยเหลือใครในทุก ๆเรื่องตลอดเวลา ดังนั้นเราจะมาเรียนโครงสร้างประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษที่มีความสุภาพเอาไว้ปฏิเสธ เมื่อเราช่วยเขาไม่ได้แต่บางทีเราก็เกรงใจไม่รู้จะพูดยังไง ครูดิวจะสอนให้น้า มาดูกันค่ะ

 

ประโยคปฏิเสธ

 

I’m afraid I + V.1 (เหตุผลที่ช่วยไม่ได้).
ไอม เออะเฟรด ไอ                                              .

 

ประโยคนี้ขึ้นนำด้วยคำว่า I’m afraid ที่แปลว่าฉันกลัว แต่จริงๆแล้วประโยคนี้จะแปลว่า “ฉันเกรงว่าฉัน…” ซึ่งก็ใกล้เคียงกับการปฏิเสธแบบนุ่มนวลอย่างมีมารยาทในภาษาไทยว่า ฉันเกรงว่าฉันคงช่วยไม่ได้ เหมือนกันเลยค่ะ ในการใช้ประโยคนี้ หลัง I ก็เติมกริยาช่อง 1 (+ กรรม) ได้เลยค่ะเป็นประโยคบอกเหตุผลที่ไม่สามารถช่วยได้

เช่น
/ไอม-เออะเฟรด-ไอ-โดนทฺ-โนว-ฮิม-เวล/
I’m afraid I don’t know him well. - ฉันเกรงว่าฉันจะรู้จักเขาไม่ดีพอ

ตัวอย่างบทสนทนา
    /วูด-ยู-ไมดฺ-กิฟวิง-มี-เออะ-แฮนดฺ-โอเวอร์-เฮีย/
A: Would you mind giving me a hand over here? - คุณมาช่วยฉันตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ
    /ไอม-เออะเฟรด-ไอ-แอม-บิซี-วิธ-มาย-เวิร์กคฺ-ไอม-ซอรี/
B: I’m afraid I am busy with my work. I’m sorry. - ฉันเกรงว่าฉันจะยุ่งกับงานของฉันอยู่ ขอโทษทีนะ

 

I’d like to, but I + V.1 (เหตุผลที่ช่วยไม่ได้).
ไอดฺ ไลคฺ ทู บัท ไอ                                              .

 

       ประโยคนี้แปลว่า “ฉันอยากช่วยนะแต่ฉัน…” ซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยคปฏิเสธที่สุภาพและแสดงความจริงใจด้วยเช่นกันค่ะ วิธีการใช้ก็เหมือนประโยคก่อนหน้านี้เลยค่ะคือ I’d like to, but I เติมกริยาช่อง 1 (+ กรรม) เป็นประโยคบอกเหตุผลเช่นกันค่ะ

เช่น
/ไอดฺ-ไลคฺ-ทู, บัท-ไอ-แฮฟ-ทู-โก-โฮม-เออร์ลี/
I’d like to, but I have to go home early. - ฉันอยากช่วยนะแต่ฉันต้องกลับบ้านเร็ว

ตัวอย่างบทสนทนา
    /เมยฺ์-ไอ-แอสคฺ-ฟอร์-เยอรฺ-เฮลพฺ-เออะ-ลิทเดิล-บิท/
A: May I ask for your help a little bit? - ผมขอความช่วยเหลือจากคุณนิดนึงได้ไหมคะ
    /ไอดฺ-ไลคฺ-ทู, บัท-ไอ-แฮฟ-ทู-เกท-ทู-เดอะ-มีดิง-รูม-นาว/
B: I’d like to, but I have to get to the meeting room now. - ฉันอยากช่วยนะแต่ฉันต้องไปที่ห้องประชุมแล้วตอนนี้

 

ประโยคปฏิเสธแบบอื่น

            แล้วถ้าเป็นประโยคปฏิเสธแบบอื่นที่ใช้แค่ปฏิเสธโดยไม่ต้องมีเหตุผล แต่สามารถใช้ปฏิเสธได้ทันทีและสั้น ๆง่าย ๆ นำไปใช้ได้เลย ครูดิวก็มีมาแนะนำให้เหมือนกันนะคะ

 

I’m sorry. I won’t be able to help you with that.
/ไอม-ซอรี-ไอ-วอนทฺ-บี-เอเบิล-ทู-เฮลพฺ-ยู-วิธ-แดท/
ขอโทษด้วยนะครับ/ค่ะ ฉันไม่สามารถช่วยคุณเรื่องนั้นได้เลย

 

I wish I could help, but I’m busy.
/ไอ-วิช-ไอ-คูด-เฮลพฺ-บัท-ไอม-บิซี/
ฉันก็อยากช่วยนะแต่ฉันไม่ว่างเลยครับ/ค่ะ

 

Unfortunately, No. I'm sorry.
/อันฟอร์เชอะเนิทลี-โน-ไอม-ซอรี/
น่าเสียดายจริง ๆที่ไม่ได้ ขอโทษด้วยนะครับ/ค่ะ

 

ตัวอย่าง
    /วูด-ยู-เฮลพฺ-มี-สตะดี-ฮิสตรี/
A: Would you help me study history? - รบกวนเธอช่วยฉันติววิชาประวัติศาสตร์หน่อยได้ไหม
    /ไอ-วิช-ไอ-คูด-เฮลพฺ, บัท-ไอม-บิซี/
B: I wish I could help, but I’m busy. - ฉันก็อยากช่วยนะแต่ฉันไม่ว่างเลย
    /โอเค-โน-พลาเบลิม/
A: Okay. No problem. - โอเค ไม่มีปัญหา

 

    /เมย์-ไอ-ยูส-เยอรฺ-เคิมพิวเทอร์/
A: May I use your computer?. - ฉันขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้ไหม
    /อันเฟอร์เชอะเนิทลี-โน-ไอม-ซอรี/
B: Unfortunately, No. I'm sorry. - น่าเสียดายจริง ๆที่ไม่ได้ ขอโทษด้วยนะ
    /ออว-อิทซฺ-ซอลไรทฺ/
A: Aw. It’s alright. - โอ่ย ไม่เป็นไร ๆ

 

    /วูด-ยู-ไมดฺ-ลุคิง-แอฟเตอร์-มาย-เบบี/
A: Would you mind looking after my baby. - คุณช่วยดูแลลูกน้อยของฉันหน่อยได้ไหมคะ
    /ไอม-ซอรี, บัท-ไอ-โวนทฺ-บี-เอเบิล-ทู-เฮลพฺ-ยู-วิธ-แดท/
B: I’m sorry, but I won’t be able to help you with that. - ขอโทษด้วยนะครับแต่ผมไม่สามารถช่วยเรื่องนั้นได้เลย
    /เวล, โอเค-เดน/
A: Well, okay then. - งั้นก็ไม่เป็นไร

 

            ทั้งหมดนี้เป็นเพียงประโยคที่ช่วยเป็นไกด์ให้พวกเธอนำไปใช้พูดขอร้องและปฏิเสธเป็นภาษาอังกฤษได้คร่าว ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งก็ยกมาจากในหนังสือ ถอดสูตร Conver ที่ครูดิวกับครูอดัมร่วมกันจัดทำขึ้นมาเพื่อให้พวกเธอได้เรียนภาษาอังกฤษแบบที่ง่ายขึ้นมาก ๆ เพราะการสอนใช้แบบที่ครูสอนในบทความนี้เลยคือการถอดรูปประโยคออกมาจำเป็นสูตรว่า จะพูดแบบนี้ต้องใช้คำว่าอะไรบ้าง แล้วตรงไหนสามารถปรับเปลี่ยนต่อเติมเพื่อบอกอย่างอื่นได้โดยยังคงรูปประโยคเดิม ทำให้เราสามารถนำประโยคไปใช้ได้ง่าย ๆเลย ทั้งจำง่าย สั้น ๆและใช้ได้หลายสถานการณ์เลย หากสนใจคลิกรูปด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้เลยน้า

 

✿ หนังสือถอดสูตร Conver พูดอังกฤษเก่งไว ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ 

  • เรียนภาษาอังกฤษด้วยการใช้สูตรถอดโครงสร้างประโยคที่ทั้งสั้นและจำง่าย 1 โครงสร้างพูดได้ 10 กว่าประโยค
  • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน แม้ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้!!
  • เพลิดเพลินไปกับบทสนทนาในธีมภาพยนตร์เพิ่มความสนุกและอรรถรสระหว่างเรียนกับครูดิวและอาจารย์อดัม
  • เข้าใจแกรมมาร์ภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยเทคนิคจากครูดิว ฝึกพูดให้เหมือนฝรั่งด้วยการสอนจากอาจารย์อดัม
  • มีแบบฝึกหัดบทสนทนาโต้ตอบให้ทำพร้อมเฉลยและอธิบายครบจบทั้งเล่ม
  • พิเศษ!! สำหรับสั่งซื้อแบบหนังสือพร้อมกับคอร์สเรียนจะได้รับเนื้อหาที่สอนเพิ่มเติมจากหนังสือเป็นวิดีโอสอนโดยครูดิวและอาจารย์อดัมที่จะทำให้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น