ขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษยังไงให้สุภาพกว่า Can I?

ขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษยังไงให้สุภาพกว่า Can I?

โดยปกติเวลาเราพูดขออนุญาตเราจะขึ้นด้วย Can I? แต่รู้หรือไม่ว่าคำว่า Can I? นั้นยังไม่สุภาพพอ ถ้าอยากให้สุภาพต้องใช้คำว่าอะไร คลิกเข้ามาอ่านได้เลยค่ะ

ขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ
ยังไงให้สุภาพกว่า Can I?

 

           เรามาเริ่มจากลองอ่านบทสนทนาสั้น ๆที่มีการใช้ประโยคขออนุญาตภาษาอังกฤษกันก่อนที่เราจะไปลองถอดโครงสร้างประโยคมาประยุกต์ใช้กันนะคะ

 

     /เฮย์, เกรี, เมย์-ไอ-ยูซ-เยอรฺ-เคิมพิวเทอะ/
A: Hey, Gary. May I use your computer?
A: เฮ้ แกรี่ ขออนุญาตใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้ไหมครับ
    /เชอรฺ, ยู-อาร์-ฟรี-ทู-ยูซ-สิท/
B: Sure. You are free to use it.
B: ได้สิ คุณใช้ได้ตามใจเลย
    /แธงคสฺ-เกรี-คูด-ได-แฮฟ-เยอรฺ-เคิมพิวเทอะสฺ-พาสเวิดฺ, พลีซ/
A: Thanks, Gary. Could I have your computer’s password, please?
A: ขอบคุณครับแกรี่ ผมขอรหัสของคอมพิวเตอร์คุณหน่อยได้ไหมครับ
    /อิทซฺ-ไฟวฺ-ซีโร-วัน-ดี-เอ/
B: It’s 501DA.
B: รหัสคือ 501DA
    /โอเค-แอคเสซฺ-กรานทิด-แธงคสฺ-เกรี/
A: Okay. Access granted. Thanks, Gary.
A: โอเค เข้าได้แล้ว ขอบคุณครับแกรี่

 

            จากบทสนทนาเราจะเจอประโยคที่เป็นการขออนุญาตภาษาอังกฤษอยู่ 2 ประโยคนั่นก็คือ May I use your computer? กับ Could I have your computer’s password, please? ครูจะสอนถอดรูปประโยค 2 อย่างนี้โดยใช้วิธีการเดียวกับหนังสือถอดสูตร Conver กันนะคะ 

 

 • May I + V. inf ไม่ผันไม่เติม (สิ่งที่ขออนุญาตทำ)?

 

ประโยคนี้อ่านว่า /เมย์-ไอ…/ แปลว่า “ขออนุญาต…ได้ไหมครับ/คะ” เป็นประโยคขออนุญาตภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อย แม้แต่คนไทยเองก็เคยเรียนประโยคนี้มาจากห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วเหมือนกัน

 

ตัวอย่าง

- May I borrow your phone? - ขออนุญาตยืมโทรศัพท์คุณหน่อยได้ไหมคะ
/เมย์-ไอ-บอร์โรว-เยอรฺ-โฟน/

- May I use your toilet? - ขออนุญาตใช้ห้องน้ำของคุณหน่อยได้ไหมครับ
/เมย์-ไอ-ยูซ-เยอรฺ-ทอยเลิท/

- May I send you this document? - ขออนุญาตส่งเอกสารฉบับนี้ให้คุณได้ไหมคะ
/เมย์-ไอ-เซนดฺ-ยู-ดิส-ดอคิวเมินทฺ/

 

ถ้าอยากให้มีความสุภาพและขอร้องมากกว่านี้ ให้เติม please ลงไปท้ายประโยคค่ะ

 

ตัวอย่าง

- May I pick up the phone, please? - ขออนุญาตรับโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะ
/เมย์-ไอ-พิกคฺ-คัพ-เดอะ-โฟน, พลีซ/

- May I take some of your sugar, please? - ขออนุญาตเอาน้ำตาลของคุณมาสักหน่อยได้ไหมครับ
/เมย์-ไอ-เทค-ซัม-เอิฟ-เยอรฺ-ชูเกอะ, พลีซ/

 

การเติม please ไม่ใช่การเติม ครับ/ค่ะ เข้าไปในประโยค แต่การใส่คำว่า please เป็นการเพิ่มอารมณ์การขอร้องให้ดูไพเราะยิ่งขึ้นในบริบทของการขออนุญาตในภาษาอังกฤษค่ะ

 

หนังสือถอดสูตร Conver
  เรียนภาษาอังกฤษไปกับหนัง✅    

สนุกและเข้าใจง่าย✅    

เรียนได้แม้ไม่มีพื้นฐาน✅

รายละเอียดหนังสืออ่านได้ที่ท้ายบทความ

 

 • Could I + V. inf ไม่ผันไม่เติม (สิ่งที่ขออนุญาตทำ)?

 

ประโยคนี้อ่านว่า /คูด-ยู…/ แปลว่า “ฉันขอ…ได้ไหมครับ/คะ” บริบทอารมณ์ขออนุญาตจะคล้าย ๆกับ May I แต่การใช้ Could I จะเป็นการขออนุญาตในเชิงว่า "สามารถทำได้เลยหรือไม่"

 

ตัวอย่าง

- Could I open the window? - ฉันขอเปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหมคะ
/คูด-ไอ-โอเพิน-เดอะ-วินโดวฺ/

- Could I borrow your book? - ฉันขอยืมหนังสือเธอหน่อยได้ไหมคะ
/คูด-ไอ-บอร์โรว-เยอรฺ-บุค/

- Could I turn off the TV? - ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับ
/คูด-ไอ-เทิร์น-ออฟ-เดอะ-ทีวี/

เกร็ดความรู้: Could I กับ Can I ไม่ค่อยต่างกันนัก บริบทยังคงเหมือนเดิมคือขออนุญาตว่าทำได้หรือไม่ เพียงแต่ในภาษาอังกฤษถ้าเราใช้รูปอดีตของกริยาช่วย (Modal verbs) ขึ้นประโยคคำถามจะเป็นการเพิ่มความสุภาพเข้าไปค่ะ

 

            นอกจาก May I...? กับ Could I...? แล้ว ครูดิวยังมีประโยคขออนุญาตภาษาอังกฤษที่สื่ออารมณ์แบบอื่นด้วยนะคะ เช่นการขออนุญาตด้วยอารมณ์เกรงใจหรือขออนุญาตด้วยอารมณ์ลองเชิงถามว่าจะโอเคไหมถ้าทำ ครูดิวก็มีโครงสร้างประโยคนี้มาให้ค่ะ มาดูกันเลยว่ามีประโยคอะไรบ้าง

 

 • Would it be possible for me to + V. inf ไม่ผันไม่เติม (สิ่งที่ขออนุญาตทำ)?

 

ประโยคนี้อ่านว่า /วูด-อิท-บี-พอสเสอะเบิล-ฟอร์-มี-ทู…/ แปลว่า “เป็นไปได้ไหมถ้าฉันจะขอ…หน่อย” เป็นประโยคขออนุญาตแฝงความเกรงใจเข้าไปเล็กน้อย

 

ตัวอย่าง

- Would it be possible for me to take a look at your diamond? - เป็นไปได้ไหมถ้าฉันจะขอดูเพชรของคุณหน่อย
/วูด-อิท-บี-พอสเสอะเบิล-ฟอร์-มี-ทู-เทค-เออะ-ลุค-เอิท-เยอรฺ-ไดเมินดฺ/

- Would it be possible for me to carry your puppy? - เป็นไปได้ไหมถ้าฉันจะขออุ้มลูกหมาของคุณหน่อย
/วูด-อิท-บี-พอสเสอะเบิล-ฟอร์-มี-ทู-แครี-เยอรฺ-พัพพี/

- Would it be possible for me to ask you some information - เป็นไปได้ไหมถ้าฉันจะขอสอบถามข้อมูลคุณสักหน่อย
/วูด-อิท-บี-พอสเสอะเบิล-ฟอร์-มี-ทู-แอสคฺ-ยู-ซัม-อินเฟอะเมเชิน/

 

 • I was wondering if it would be alright to + V. inf ไม่ผันไม่เติม (สิ่งที่ขออนุญาตทำ)?

 

ประโยคนี้อ่านว่า /ไอ-วอส-วันเดอะริง-อิฟ-อิท-วูด-บี-ออลไรทฺ-ทู…/ แปลว่า “ฉันสงสัยว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าขอ…หน่อย” บริบทคำขอคล้ายกับประโยคก่อนหน้า แต่เป็นการขออนุญาตเชิงสงสัยว่าจะโอเคไหมที่จะขอทำบางอย่างค่ะ คล้าย ๆกับคำขออนุญาตภาษาไทยที่พูดกันว่า "จะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะขอ..." ค่ะ

 

ตัวอย่าง

- I was wondering if it would be alright to borrow 100 baht? - ฉันสงสัยว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าขอยืมสัก 100 บาทหน่อย
/ไอ-วอส-วันเดอะริง-อิฟ-อิท-วูด-บี-ออลไรทฺ-ทู-บอร์โรว-วัน-ฮันเดริด-บาท/

- I was wondering if it would be alright to ask you to help me look after my baby for 1 day? - ฉันสงสัยว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าขอให้คุณช่วยฉันดูแลลูกน้อยฉันสักวันนึงหน่อย
/ไอ-วอส-วันเดอะริง-อิฟ-อิท-วูด-บี-ออลไรทฺ-ทู-แอสคฺ-ยู-ทู-เฮลพฺ-มี-ลุค-อาฟเตอะ-มาย-เบบี-ฟอร์-วัน-เดย์/

- I was wondering if it would be alright to stay overnight here? - ฉันสงสัยว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันขอค้างคืนที่นี่หน่อย
/ไอ-วอส-วันเดอะริง-อิฟ-อิท-วูด-บี-ออลไรทฺ-ทู-สเตย์-โอเวอร์ไนทฺ-เฮีย/

 

            และทั้งหมดนี้ก็คือประโยคขออนุญาตภาษาอังกฤษที่สุภาพกว่า Can I? เธอสามารถเลือกใช้ได้ตามแบบที่เธอต้องการได้เลยน้าและใน หนังสือถอดสูตร Conver ยังมีสอนเพิ่มอีกหลายประโยคเลย ทั้งทริคการจำ รายละเอียดการใช้รวมให้แล้วในเล่มเดียว หากสนใจคลิกรูปด้านล่างได้เลยน้า

 

 ถอดสูตร Conver พูดอังกฤษเก่งไว ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์  

 • รวมบทเรียนถึง 15 บท 75 โครงสร้างประโยค
 • 75 โครงสร้างประโยคสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์
 • เรียนภาษาอังกฤษแบบธีมหนัง ทั้งสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกัน
 • เข้าใจแกรมมาร์ง่าย ๆด้วยเทคนิคของครูดิว
 • พูดอังกฤษให้เหมือนฝรั่งด้วยการสอนจากอาจารย์อดัม
 • มีแบบฝึกหัดบทสนทนาให้ทำพร้อมเฉลยและคำอธิบาย
 • ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ มีคำอ่านให้ไม่ต้องกลัวอ่านไม่ออก
 • พิเศษ! ดูวิดีโอสอนเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมหากซื้อพร้อมคอร์สเรียน