แพทย์จุฬา TCAS66 แต่ละรอบใช้อะไรบ้าง

แพทย์จุฬา TCAS66 แต่ละรอบใช้อะไรบ้าง

แพทย์จุฬา คณะในฝันของน้องๆ จำนวนมาก สำหรับปีนี้เป็นการสอบเข้าในปีการศึกษา 2566 หรือที่เรียกว่า TCAS66 ซึ่งก็เป็นเหมือนทุกๆ ปี ที่คณะแพทย์จุฬา จะเปิดรับไวกว่าคณะอื่นๆ ครั้งนี้ทางบทความจึงมีความเคลื่อนไหวมาฝากกัน ดังนี้

แพทย์จุฬา TCAS66 แต่ละรอบใช้อะไรบ้าง


 

แพทย์จุฬา TCAS66 เปิดรับกี่รอบ

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission


 


 

แพทย์จุฬา TCAS66 เปิดรับกี่รอบ

 

เปิดรับ 3 รอบ ได้แก่

 

 • แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio
 • แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota
 • แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission

 

รายละเอียดแพทย์จุฬา TCAS66

 

ล่าสุดมีประกาศออกมาแล้วสำหรับ แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio และแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota ซึ่งเป็นการประกาศทั้งกำหนดการและเกณฑ์การรับสมัครผ่านเอกสารทางการจากจุฬาลงกรณ์ ดังนี้ 


 


 

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio

 

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio

 

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 และคาดว่าจะจบการศึกษาภายใน กรกฎาคม 2566 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย ตามหลักสูตรมาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้

 

 • IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ
 • CU-TEP & Speaking ไม่ต่ำกว่า 110 

 

โดยคะแนนภาษาอังกฤษผู้สมัครสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคะแนนภาษาอังกฤษนั้นๆ จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น

 

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio รับกี่คน

 

เปิดรับทั้งหมด 24 คน


 

กำหนดการรับสมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio 

 

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota

 

เปิดรับสมัครทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ 

 

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)


 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota

 

ผู้สมัคร “โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน” จะต้องเป็นผู้ที่

 

 • อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและการสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสระแก้ว โดยผู้สมัครและบิดามารดาจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เคยศึกษา ม.1-3 หรือศึกษาชั้น ม.ปลาย ในจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสระแก้ว
 • กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2565 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

ผู้สมัคร “โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ” จะต้องเป็นผู้ที่

 

 • อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและการสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมคือจังหวัดตราดและสระแก้ว และ
 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในตราดหรือสระแก้ว
 • ผู้สมัครและบิดามารดาจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนอกเขตอำเภอเมืองจังหวัดตราดหรือสระแก้วต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบ ปพ.1 :พ ของชั้น ม.4-6 โดยคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอดภาคการศึกษาจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.50

 

ผู้สมัคร “โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)” จะต้องเป็นผู้ที่

 

 • เข้าแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว
 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2565 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota รับกี่คน

 

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวน 78 คน ดังนี้

 

 • ชลบุรี 18 คน
 • ระยอง 11 คน
 • จันทบุรี 8 คน
 • ตราด 7 คน
 • นครนายก 10 คน
 • พระนครศรีอยุธยา 15 คน
 • สมุทรสงคราม 4 คน
 • สระแก้ว 5 คน

 

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 2 คน คือสระแก้ว 1 คน และตราด 1 คน
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) จำนวน 3 คน


 

 

กำหนดการรับสมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota 

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ถึง อังคารที่ 20 กันยายน 2565

 

ตารางสรุปการรับสมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota

 

โครงการ

กำหนดการรับสมัคร

คะแนนที่ใช้

จำนวนรับ 

(คน)

โครงการผลิตแพทย์ฯ  กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

1-20 ก.ย. 65

TPAT 1 และ
A-Level

78

โครงการผลิตแพทย์ฯ  กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

TPAT 1, 
A-Level,
GPAX ≥ 3.50

2

โครงการโอลิมปิกวิชาการ

TPAT 1 และ
A-Level

3


 

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission

 

เป็นรับสมัครร่วมกับ กสพท. คณะที่เปิดรับรอบนี้ ได้แก่

 

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

 

ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท.) และ A-Level กับทาง กสพท. เพื่อนำคะแนนมายื่นสมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission

 

โดยสัดส่วนในการคิดคะแนนรวมคือ 

 

 • A-Level 70%
 • TPAT 1 30%

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission

 

เป็นไปตามข้อกำหนดของ กสพท.

 

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission รับกี่คน

 

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 176 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับ 30 คน

 

กำหนดการรับสมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission 

 

 • สมัครสอบ TPAT 1 วันที่ 1 - 20 กันยายน 2565
 • สมัครสอบ A-Level วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566
 • สมัคร Admission (ยื่นเลือกคณะ) วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566

 

ตารางสรุปการรับสมัครแพทย์จุฬา TCAS66

 

รอบการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

คะแนนที่ใช้

จำนวนรับ 

(คน)

รอบ 1 

27 ก.ย. - 10 ต.ค. 65

IELTS ≥ 7.0 หรือ

CU-TEP ≥ 110

24

รอบ 2 

1 - 20 ก.ย.65

TPAT และ A-Level

GPAX ≥ 3.50
(เฉพาะโครงการผลิตแพทย์ฯ กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ)

83

รอบ 3 

7 - 13 พ.ค. 66

TPAT และ A-Level

206


 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวแพทย์จุฬา TCAS66 ซึ่งก็ได้มีประกาศออกมาแล้วถึงเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำและจำนวนรับ รวมถึงกำหนดการต่างๆ อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมสอบ และเตรียมคะแนนต่างๆ ไว้ล่วงหน้าเพื่อพร้อมยื่นได้ทันเวลา

เรียนต่อต่างประเทศต้องมีคะแนน IELTS

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง