คลังศัพท์ TOEIC ออกสอบบ่อย หมวดธุรกิจทั่วไป
(toeic vocab business)

 

มาแล้ววว รวมศัพท์ออกสอบ TOEIC สุดฮิต จัดให้เป็นหมวดหมู่ พร้อม Synonym (คำเหมือน) และตัวอย่างประโยค #เต็มที่มากๆ

ท่องไว้ อ่านผ่านตาไว้ ไปทำข้อสอบจะกลายเป็นง่ายไปเลยนะเนี่ย ^^

อ่านหมวดอื่นๆ ได้ที่:

คลังศัพท์ TOEIC Set 2 (หมวด Office)

o คลังศัพท์ TOEIC Set 3 (หมวดฝ่ายบุคคล)

o คลังศัพท์ TOEIC Set 4 (หมวดการจัดซื้อสินค้า)

คลังศัพท์ TOEIC Set 5 (หมวดการเงิน)

คลังศัพท์ TOEIC Set 6 (หมวดการจัดการ)

คลังศัพท์ TOEIC Set 7 (หมวดท่องเที่ยวและบันเทิง)

1. หมวดธุรกิจทั่วไป (General Business)

Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
abide by v. ยอมปฏิบัติตาม follow, agree, conform, obey Competitors must abide by the judge's decision.
assurance n. การรับประกัน, ความเชื่อมั่น affirmation, assertion, guarantee, certainty He needed assurance before he tried to jump the fence.
determine v. ตัดสินใจ, กำหนด, ระบุ decide, conclude, choose He suggested that individuals determine their own requirements.
establish v. จัดตั้ง, ก่อตั้ง authorize, found, install, institute Even though they are still young, they have already established themselves as specialists in the field.
obligate v. ผูกมัด, จำต้องทำตามหน้าที่ require, bind, force If you want to go into town for pizza, please don't feel obligated to invite me.
resolve v. แก้ไขปัญหา deal, with, fix, solve Our professional team can help resolve your problems within 48 hours.
specific adj. เฉพาะเจาะจง particular, fixed, definite It's easy to identify specific crimes and follow them up.
attract v. ดึงดูด, ทำให้สนใจ appeal to, interest, draw Ms. Freeds was our great help in attracting funding for the foundation.
consume v. บริโภค, ใช้หมดไป, สูญสิ้นไป use up, deplete, drain, spend, waste Most of the oil drilled in the States is consumed within the country.
convince v. โน้มน้าว assure, persuade, prove He managed to convince the jury of his innocence.
productive adj. ก่อให้เกิดผล, มีประสิทธิภาพ fruitful, effective, prolific, constructive In order to turn the deserts into fertile and productive land, engineers built an 800-mile canal.
satisfaction n. ความพึงพอใจ contentment, delight, pleasure Please fill out the enclosed survey regarding your satisfaction with our service.
consequence n. ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา outcome, effect, result The consequences of war are the reasons people went on the march.
consider v. พิจารณา estimate, analyze, appraise, judge If computers are so popular, perhaps we should consider buying one for the use of our guests.
reputation n. ชื่อเสียง fame His reputation for being rough on rookies was well earned.
advance v. พัฒนา develop, improve, flourish, promote, progress Everyone was disappointed when the team failed to advance to the next round of the competition.
evaluate v. ประเมิน judge, appraise, calculate The laboratory technicians used sophisticated instruments to evaluate the samples.
gather v. รวบรวม accumulate, assemble, collect I went to several libraries to gather information about the plans.
offer n. ข้อเสนอ proposal, suggestion I must say the offer of two weeks in Hawaii is very tempting.
primarily adv. โดยส่วนมากแล้ว, ตั้งแต่แรก generally, mainly, basically, fundamentally, essentially, initially, originally The new scheme is aimed primarily at teenagers.
strategy n. กลยุทธ์ planning, approach, method, policy Their marketing strategy for the product involves obtaining as much free publicity as possible.
substitution n. การแทนที่ replacement By that time there were enough examples of the substitution code to make the job fairly simple.
accommodate v. จัดให้เหมาะสม adapt, adjust, fit Neither the government nor the army could accommodate itself to the new situation.
association n. องค์กร, สมาคม company, corporation, firm, organization, affiliation Under the direction of this committee, the association started to provide what was needed.
client n. ลูกค้า, ผู้ซื้อ customer, consumer, purchaser He has just sent the proposal to the client not so long ago.
advantageous adj. มีประโยชน์, ให้คุณ beneficial, favorable, helpful, valuable, profitable Wealth and society encourage civilization, which is advantageous to everyone.
renowned adj. มีชื่อเสียง famous, outstanding, popular, well-known The region is renowned for its outstanding natural beauty.
declare v. ประกาศ,แถลง, แจ้ง affirm, announce, inform, proclaim They declared their support for the proposal.
approve v. อนุมัติ, เห็นชอบ allow, accept, agree, authorize We had to wait months for the council to approve our plans.
current adj. เป็นปัจจุบัน, ณ เวลานี้ modern, ongoing, common, present A lot of businesses are being hurt by the current high interest rates.
commercial n. โฆษณาทางโทรทัศน์, วิทยุ advertisement, ad The company decided to pay for a TV commercial to advertise our new product.
downturn n. ขาลง, แนวโน้มที่แย่ลง drop, decline There is evidence of a downturn in the housing market.
unveil v. เปิดเผย reveal, disclose, show The company recently unveiled a test version of its new search engine.
grocery n. ร้านขายของชำ, ของอุปโภคบริโภค - The new online delivery service attracts customers who are too busy to shop for groceries on a regular basis.
soaring adj. เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว high, flying, elevated The increase in costs of materials resulted in soaring product prices.
rapidly adv. อย่างรวดเร็ว fast, swiftly, promptly The town has grown rapidly since the completion of the railway system, and has a large trade in petroleum from Hill Freed.
obtain v. ได้มา acquire, earn, gain, receive Cards are free and may be obtained at the City Transit office.
charity n. การกุศล donation, generosity, gift The opera singer held a charity concert of his own accord.
calculate v. คำนวณ, คาดการณ์ forecast, determine, anticipate We have calculated that the project will be finished within 3 months.
additional adj. ที่เพิ่มขึ้นมา, ส่วนเพิ่มเติม extra, supplementary, added The delivery service is able to be used with an additional charge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ คอร์ส KruDew ติว TOEIC มีให้ครบทุกอย่าง! 

ติว TOEIC ครูดิว พร้อมลองทำข้อสอบเหมือนจริง

ติว TOEIC กับครูดิว ดียังไง?

  • คอร์สติว TOEIC ของครูดิวนั้น เรียน Online
  • แบ่งบทเรียนชัดเจน เรียนง่ายไม่งง คลิ๊กเลือกบทเรียนที่ต้องการได้ทันที
  • สามารถหยุด, เล่นซ้ำบทเรียนที่ต้องการได้แบบไม่อั้น! (ตลอดระยะเวลาคอร์ส)
  • อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ใหม่ล่าสุด! ครบชุด!
  • มีไฟล์ E-Book (PDF) ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด (และมีหนังสือเรียนเป็นเล่มส่งให้ถึงบ้าน)
  • เรียนเวลาไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แค่มี Internet
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามหาทีมงานได้
  • การันตีคะแนน 750+ (หากสอบแล้วไม่ถึง สามารถแจ้งทวนคอร์สได้ฟรี!)

 

ทดลองติว TOEIC ฟรีได้ที่ >>> คอร์ส KruDew TOEIC 

 

TOEIC® and TOEFL® are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

 

 

คำคล้าย : ศัพท์ TOEIC ออกสอบ หมวด General Business
Under Growing
"คลังความรู้" กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา พี่ๆ กำลังทยอยเพิ่มบทความและปรับปรุงรูปแบบให้อ่านง่าย ใช้ทบทวนความรู้ได้จริง รีเควสหัวข้อ หรือมีข้อเสนอแนะ ทวีตมาคุยกับพี่ๆ ได้เลยจ้า