คลังศัพท์ TOEIC ออกสอบบ่อย หมวดการจัดซื้อ (Toeic Vocab Purchasing)


 

มาดูคำศัพท์ที่ออกบ่อยๆ หมวด การจัดซื้อ (Purchasing) กันบ้าง หมวดนี้ศัพท์จะหลากหลายมาก เพราะมีทั้งศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อรองการซื้อ ศัพท์ที่เกี่ยวกับตัวสินค้าต่างๆ (เพราะใน TOEIC มักชอบออก Reading เกี่ยวกับการสั่งสินค้า หรือบริการต่างๆ) ดังนั้นรู้ไว้ ยังไงก็ได้ใช้แน่นอน!

อ่านศัพท์หมวดอื่นๆ ได้ที่:

o คลังศัพท์ TOEIC Set 1 (หมวดธุรกิจทั่วไป)

คลังศัพท์ TOEIC Set 2 (หมวด Office)

คลังศัพท์ TOEIC Set 3 (หมวดฝ่ายบุคคล)

o คลังศัพท์ TOEIC Set 5 (หมวดการเงิน)

คลังศัพท์ TOEIC Set 6 (หมวดการจัดการ)

คลังศัพท์ TOEIC Set 7 (หมวดท่องเที่ยวและบันเทิง)

 

--- จัดเต็มศัพท์ TOEIC สั่งซื้อ "หนังสือเก็งศัพท์ TOEIC 500 คำ พิชิต 750+ คะแนน" ได้ทาง www.facebook.com/krubirdenglish ---

"รวมศัพท์ออกบ่อย แยกเป็นหมวดหมู่ พร้อมคำเหมือน (Synonyms) ตัวอย่างประโยค และคำแปล"

4. หมวดการจัดซื้อสินค้า (Purchasing)

Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
appliance n. เครื่องใช้ machine, device, tool The company operates retail stores that sell furniture, bedding, appliances and consumer electronics. 
alter v. ปรับเปลี่ยน adjust, modify, transform You can alter the color and size of the image using a remote control. 
advanced adj. ล้ำสมัย sophisticated, leading, cutting-edge As machines become more advanced, they become more likely to break down. 
bargain v. ต่อรอง (ราคา), เจรจา compromise, negotiate, barter Employees stated that they were here  to bargain a new wage increase. 
break down v. เสีย, พัง, ไม่ทำงาน - Our dishwasher broke down just a month after the guarantee had expired.
compare v. เปรียบเทียบ - Instant coffee just doesn’t compare with freshly ground coffee.
convenient adj. สะดวกสบาย handy Our local shop has very convenient opening hours. 
customize v. ปรับตามความต้องการ personalize General Motors will customize Cadillacs for special clients. 
defect n. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง error, fault, flaw, blemish Our researchers have found some defects in the product that was about to be launched.
discount n. ส่วนลด - Use this coupon to earn 15% discount for your first purchase.
distribute v. แจกจ่าย, กระจาย deliver The new product will not be distributed through conventional channels.
envelope n. ซองจดหมาย - I’m sorry to tell you that we ran out of envelopes right now.
expiration date n. วันหมดอายุ - The April 8th expiration date for the purchase offers remains unchanged. 
inclusive adj. ครอบคลุม, รวมทั้งหมด  comprehensive The inclusive cost of the car, complete with tax and insurance, is £9,800.
inquiry n. การสอบถาม - I’ve been making inquiries about the cost of  the new printing machines.
instruction n. คำสั่ง, คำแนะนำการใช้งาน direction, guidance, information Have you seen the instruction manual for the washing machine?
manutacturer n. ผู้ผลิต - The design company is planning to join up with a shoe manufacturer and create a new range of footwear. 
merchandise n. สินค้า, ผลิตภัณฑ์ goods, product, commodity Shoppers complained about poor quality merchandise and high prices.
quotation n. ใบเสนอราคา - Here is the quotation of the product that you have asked for.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- ติว TOEIC เข้ม ครบ อัพคะแนนไว ต้อง TOEIC Master Club -----

สมัครทดลองเรียนฟรีได้ที่ www.opendurian.com/toeic_master

- เนื้อหาครบถ้วน เริ่มปูให้จากพื้นฐาน ไม่ถนัดอังกฤษ ก็เรียนได้

- การันตี 750+ คะแนน (ไม่ถึง ยื่นคะแนนเรียนทวนฟรี!)

- แนวข้อสอบจริง เทคนิคจากประสบการณ์จริง

- เรียนง่าย จัดเวลาสะดวก เพราะเรียนผ่าน Online อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เลย

- มีหนังสือจัดส่งให้ถึงที่

- ทวนซ้ำไม่อั้นในระยะเวลาคอร์สเรียน

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ TOEIC MASTER CLUB

คำคล้าย: 
  • คลังศัพท์ TOEIC ออกสอบบ่อย หมวดการจัดซื้อ
  • Toeic Vocab Purchasing