ฉันเป็นผู้ชาย

ในภาษาจีนคือ...

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด