กำหนดให้ฟังก์ชัน

$$f(x)=\cases{\frac{3-|x|}{3-x}&\text{เมื่อ }x<3\\
ax+10&\text{เมื่อ } x\geq 3}$$
เมื่อ $a$ เป็นจำนวนจริง

ถ้าฟังก์ชัน $f$ ต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริง แล้วค่าของ $f(a-6)+f(a)+f(a+6)$ เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด