ในรูปสามเหลี่ยม  $ABC$  ใดๆ  ถ้า  $a,b$  และ  $c$  เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม $A$  มุม $B$  และ มุม $C$  ตามลำดับ  แล้ว

$$\frac{1}{a}\cos A+\frac{1}{b}\cos B+\frac{1}{c}\cos C$$

เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$\frac{a^2+b^2+c^2}{2abc}$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : กฎของโคไซน์