กำหนดจุด  $10$  จุด  โดยที่ระยะห่างระหว่างจุดเท่าๆ กัน ดังรูป

จะต้องลบจุดออกจากภาพอย่างน้อยที่สุดกี่จุด  เมื่อลบออกจากภาพแล้วไม่มีสามเหลี่ยมจุดใดๆ (ที่เหลือ)  เป็นจุดยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่า

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $4$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : โจทย์ปัญหาเชาว์ การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย