โรงงานผลิตตุ๊กตาแห่งหนึ่ง มีต้นทุนในการผลิตตุ๊กตา  $x$  ตัว โรงงานจะต้องเสียค่าใช้จ่าย  $x^3-450x^2+60200x+10000$  บาท  ถ้าขายตุ๊กตาราคาตัวละ  $200$  บาท  โรงงานจะต้องผลิตตุ๊กตากี่ตัว จึงจะได้กำไรมากที่สุด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$200$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ค่าสูงสุดสัมบูรณ์และค่าต่ำสุดสัมบูรณ์