กำหนดให้  $a$  และ  $b$  เป็นจำนวนจริง และให้  $f$  เป็นฟังก์ชัน  โดยที่  

$$f\left(x\right)=\begin{cases}
\frac{\left|x^{3}-1\right|}{x-1} & ,-1<x<1\\
ax+b & ,1\leq x<5\\
5 & ,x\geq5
\end{cases}$$

ถ้า  $f$  เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง  $(-1,\infty)$  แล้วค่าของ  $ab$  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $-10$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ความต่อเนื่อง