กำหนดให้  $p,q,r$  และ  $s$  เป็นประพจน์ที่  ประพจน์  $(p\vee q)\Rightarrow (r\vee s)$  มีค่าความจริงเป็นเท็จ  และ  ประพจน์  $p\Leftrightarrow r$  มีค่าความจริงเป็นจริง  ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $q\Rightarrow\left[p\vee\left(q\wedge\sim r\right)\right]$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ค่าความจริงของประพจน์หลายตัวเชื่อม