durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา

นักวิ่ง  $5$  คน คือ ก, ข, ค, ง  และ จ  วิ่งแข่งกัน $6$ ครั้ง  โดยผลการแข่งขันทั้ง $6$ ครั้ง เป็นดังนี้

นาย ข  เข้าเส้นชัยก่อนนาย ค  ทุกครั้ง

นาย ก  เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ $1$  หรือที่ $5$  เสมอ

นาย จ  เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ $1$  หรือที่ $5$  เสมอ

ถ้าครั้งหนึ่งนาย ง เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ $3$  แล้วในครั้งนั้นข้อความใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อ 49
49 of 50
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!