กำหนดให้ $a_n$  เป็นลำดับซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไข $\frac1{a_n} +\frac1{a_{n+1}}=1$  สำหรับทุกจำนวนนับ $n$  ถ้า

$$a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{100}=250$$

แล้ว $\left|a_{2552}-2.5\right|$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$\frac{\sqrt{5}}{2}$ [/ANS]