ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ๖๙ - ๗๐

   ๑. กระแสชลวนเชี่ยวเรือเลี้ยวลด

   ๒. ดูค้อมคดขอบคุ้งคงคาไหล

   ๓. แต่สาชลเจียวยังวนเป็นวงไป

   ๔. นี่หรือใจที่จะตรงอย่าสงกา

   ๕. ถึงด่านทางกลางคลองข้างฝั่งซ้าย

 

คำประพันธ์ข้างต้นเปรียบจิตใจคนกับสิ่งใด

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า