ใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ในส่วนใด

     ๑) คนพม่าส่วนใหญ่ให้พลังศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนา / ๒ ) เราจะเห็นได้ชัดเบื้องแรกคือการไม่สวมรองเท้าเข้าไปในเขตวัด / ๓) อีกตัวอย่างหนึ่งคือการปิดทองคำเปลวที่องค์พรมหามัยมุนีจนผิวขององค์พระขรุขระ / ๔ ) คนพม่าตั้งใจสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอ / ๕ ) และบางเมืองยังมีเจดีย์เรียงรายไปไกลสุดตา

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามาเร็ว ๆ นี้จ้า