ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข.

ลักษณะเด่นของเฮลิคอปเตอร์คือสามารถบินขึ้นหรือลงได้โดยไม่ต้องอาศัยทางวิ่งในสนามบิน และสามารถลอยตัวนิ่งๆอยู่ในอากาศได้

   ก.  ข้อความข้างต้นมีคำบุพบทกี่คำ (นับคำซ้ำ)

   ข.  ข้อความข้างต้นมีคำสันธานกี่คำ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า