อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ ๙๔ - ๙๕
๑. อย่าโศกนักพักตรน์ ้องจะหมองศรี เจ้าผันหน้ามานี่จะบอกให้
๒. ทรงพระชรานักหนาแล้ว ทูลกระหม่อมเมียแก้วจงหักใจ
๓. ลูกเอ๋ยมีกรรมก็จำไป เงินเฟื้องเบี้ยไพก็ไม่มี
๔. รู้ตัวชั่วแล้วแก้วกลอยใจ โมโหมืดไปไม่ทันคิด

ข้อใดมีน้ำเสียงของผู้พูดต่างกับข้ออื่น

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า