คำพูดในข้อใดไม่มีความหมายเชิงตำหนิ
 

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า