ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัว ยังคงอยากได้อะไรที่มากขึ้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองเกียรติยศชื่อเสียง หรือความรัก และก็มักจะไม่ได้ดังใจนึก ความทุกข์ก็ยิ่งมีมากขึ้นตามวัยที่มากขึ้นด้วย
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า