ข้อใดไม่ใช่แผนที่เฉพาะเรื่อง
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า