หากต้องการชมปราสาทหินที่สร้างตามคติพุทธศาสนานิกายมหายาน ท่านจะไปที่ใด
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า