การรู้แจ้งในอริยสัจ 4 สัมพันธ์กับสติปัฏฐานข้อใด
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า