น้ำหนักของนักเรียน $3$ คนเป็น $44 , 40$ และ $60$ กิโลกรัม ถ้ามีนักเรียนมาเพิ่มอีก $2$ คน โดยคนที่มาเพิ่มคนหนึ่งมีน้ำหนักมากกว่าอีกคนหนึ่งอยู่ $4$ กิโลกรัม และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักทั้ง $5$ คนเป็น $46$ กิโลกรัม จงหาว่าคนที่มาเพิ่มที่มีน้ำหนักมากกว่าหนักกี่กิโลกรัม

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[STEP]หาน้ำหนักของคนที่เพิ่มเข้ามาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่กำหนดให้[/STEP]

ให้คนที่เพิ่มเข้ามาคนที่หนักกว่าหนัก $x$ กิโลกรัม

และอีกคนหนึ่งหนัก $x-4$ กิโลกรัม

โจทย์กำหนดให้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักทั้ง $5$ คนเป็น $46$ กิโลกรัม

ดังนั้น

\begin{eqnarray*}
\frac{44+40+60+x+x-4}{5}&=&46\\
2x+140&=&230\\
2x&=&90\\
x&=&45
\end{eqnarray*}

 

[ANS] 45 [/ANS]
 

 

ความรู้ที่ใช้ : ค่าเฉลี่ยเลขคณิต