ข้อสอบ HSK 3 พาร์ทการอ่าน

ตะลุยข้อสอบ HSK 3 Reading (พาร์ทการอ่าน)

ข้อสอบ HSK 3 พาร์ทการอ่าน ที่ใครๆ ก็บอกว่า ยากจัง!! ทำไม่ได้เลย..!? 

มาวัด skill : ความรู้เรื่องการอ่านภาษาจีน  แบบ "ไม่มีพินอิน" และความเข้าใจ คำศัพท์จีน กันเถอะ

จับคู่ประโยค                                        เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
   ➥จับคู่ประโยคให้สอดคล้อง เข้ากัน                ➥ทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง และตอบคำถาม
เติมคำศัพท์
   ➥เติมคำศัพท์ที่หายไป ให้ประโยคสมบูรณ์
   

30 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 จับคู่ประโยค
 2. ความยาก : ง่าย ข้อ 2 จับคู่ประโยค
 3. ความยาก : ยาก ข้อ 3 จับคู่ประโยค
 4. ความยาก : ยาก ข้อ 4 จับคู่ประโยค
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 จับคู่ประโยค
 6. ความยาก : ยาก ข้อ 6 จับคู่ประโยค
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 จับคู่ประโยค
 8. ความยาก : ยาก ข้อ 8 จับคู่ประโยค
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 จับคู่ประโยค
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 จับคู่ประโยค
 11. ความยาก : ง่าย ข้อ 11 เติมคำศัพท์
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 เติมคำศัพท์
 13. ความยาก : ยาก ข้อ 13 เติมคำศัพท์
 14. ความยาก : ง่าย ข้อ 14 เติมคำศัพท์
 15. ความยาก : ยาก ข้อ 15 เติมคำศัพท์
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 เติมคำศัพท์
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 เติมคำศัพท์
 18. ความยาก : ง่าย ข้อ 18 เติมคำศัพท์
 19. ความยาก : ยาก ข้อ 19 เติมคำศัพท์
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 เติมคำศัพท์
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 22. ความยาก : ยาก ข้อ 22 เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 24. ความยาก : ยาก ข้อ 24 เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 25. ความยาก : ยาก ข้อ 25 เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 26. ความยาก : ง่าย ข้อ 26 เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 28. ความยาก : ง่าย ข้อ 28 เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 30. ความยาก : ยาก ข้อ 30 เลือกคำตอบที่ถูกต้อง