บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่7-10

Paul : Are you giving up anything for New Year's?
John: No, not really. ____7____?
Paul: Not this year, but last year l gave up smoking
John: __8__ l've heard it's hard to do.
Paul: l just forced myself not to smoke. It was hard for the first week.
John: ___9___. l want to quit,too.
Paul: Give it a try. ____10___ .

 Choose the best answer.

เฉลยละเอียด

Paul: ปีใหม่นี้จะเลิกอะไรไหม

John: ก็ไม่นะ __________?

Paul: ไม่ใช่ปีนี้หรอก แต่ปีที่แล้วฉันเลิกสูบบุหรี่ไป

ข้อนี้แสดงว่า John หลังจากตอบของตัวเองแล้ว ก็เลยถามกลับว่าแล้ว Paul ล่ะ มีแผนจะเลิกอะไรรึเปล่า

1. คุณคิดว่ายังไงล่ะ

2. คุณทำได้ยังไง

3. เกิดอะไรขึ้นเหรอ

4. แล้วคุณล่ะ

คำตอบที่เหมาะสมสุดคือ 4.

[ANS] 4

สิ่งที่น่าสนใจ

give up something = ล้มเลิกนิสัย หรือการกระทำบางอย่าง แต่ปกติจะหมายถึง “ยอมแพ้” ก็ได้