บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่13-15

Ann: We're having a party for jane next Sunday at my place.   ___13__?
Tom: Next Sunday? Sure. What time should l be there?
Ann: The party' ll start at six.
Tom: ___14___?
Ann: Something casual. It's a barbecue.
Tom: That sounds nice. __15__. l'll see you then.

Choose the best answer.

เฉลยละเอียด

ทอมบอกว่า “ฟังดูดีเลยนะ ________ แล้วเจอกันนะ”

1. เธอทำให้ฉันมีความสุขมาก

2. ขอบคุณที่ชวนฉันนะ

3. ฉันไปงานปาร์ตี้มามากแล้ว

4. เราไม่ได้เจอกันซักพักแล้ว

ข้อที่เหมาะสุดเลยคือข้อ 2. นั่นเอง

[ANS] 2

สิ่งที่น่าสนใจ

สามารถพูดว่า “That sounds great/good.” แทนได้ โดยที่ sound ในที่นี้เป็น Linking Verb หมายถึงฟังดู มักใช้กับพวกไอเดีย หรือความคิด