การหายใจเกิดขึ้นที่ส่วนใดของเซลล์
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด