การกำจัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติอาจทำได้ด้วยการเลี้ยงปลาชนิดใดที่จะช่วยกินสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำเสีย ซึ่งเป็นแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า