ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติหลังจากการตรัสรู้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า