ข้อใดจะทำให้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโลกบรรลุเป้าหมาย

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า