ข้อใดไม่ใช่หลักการขององค์การสหประชาชาติ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า